Сорочан Олексій Павлович
Сорочан Олексій Павлович
асистент, кафедра рентгенології та дитячої рентгенології
Подтвержден адрес электронной почты в домене med.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Променеві та морфоклінічні аспекти діагностики пневмоній та їх ускладненьу новонароджених з малою масою тіла (огляд літератури)
ОП Сорочан, ІО Вороньжев, ІО Крамний
Перинатология и педиатрия, 56-61, 2015
32015
Metaphyseal cortical defect and tumor-like processes of long bones (a literature review and own observations)
N Lysenko, S Ye, I Voronzhev, A Sorochan, K Yu
GEORGIAN MEDICAL, 7, 2017
12017
До питання особливостей рентгенологічного перебігу коралоподібних конкрементів у дітей та підлітків
ІО Крамний, ІО Вороньжев, СВ Лімарєв, ОП Сорочан, ОО Кіпрушев
Український радіологічний журнал, 44-46, 2014
12014
Зіставлення клінічних, електроенцефалографічних та томографічних даних у дітей, хворих на епілепсію з контрольованими та неконтрольованими нападами
ТА Літовченко, ОЮ Сухоносова, ОП Сорочан, ВВ Сальникова, ...
Український вісник психоневрології, 72-75, 2019
2019
Можливості діагностики респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених за даними ультразвукових методів дослідження
ОП Сорочан, АМ Закревський, ІО Вороньжев, ВВ Шаповалова, ...
Радіологічний вісник, 95-96, 2017
2017
Лучевая диагностика синдрома Вильсона–Микити у недоношенных новорожденных
ИА Вороньжев, ЮА Коломийченко, ВВ Шаповалова, АП Сорочан, ...
Радіологічний вісник, 59-59, 2017
2017
Ульразвуковое исследование в диагностике респираторного дистересс синдрома у недоношенных новорожденных
АП Сорочан, ИА Вороньжев
ГрГМУ, 2017
2017
Дифференциальная рентгенодиагностика метафизарного кортикального дефекта и опухолеподобных образований длинных костей (обзор литературы и собственные наблюдения)
НС Лысенко, ЕП Шармазанова, ИА Вороньжев, АП Сорочан, ...
Променева діагностика, променева терапія, 62-68, 2017
2017
Особливості рентгенологічної картини респіраторного дистрес-синдрому у новонароджених дітей із низькою та екстремально низькою масою тіла
ОП Сорочан, ІО Вороньжев, ІО Крамний
Радіологічний вісник, 104-104, 2016
2016
Особенности рентгенологической картины ателектазов легких у новорожденных с родовыми краниоспинальными травмами
ИА Вороньжев, ИЕ Крамной, АП Сорочан, РЮ Чурилин, НС Лысенко, ...
Радіологічний вісник, 61-62, 2016
2016
САМОСТІЙНА РОБОТА В МЕДИЧНІЙ ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ РАДІОЛОГІВ-ДІАГНОСТІВ
ВГ Марченко, ІО Крамний, ІО Вороньжев, РЮ Чурилін, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 278, 2016
2016
Променева діагноcтика та диференційна діагностика інтерстиціальної легеневої емфіземи у недоношених новонароджених (огляд літератури та власні спостереження)
ВВ Шаповалова, МО Бортний, ІО Овчарова, ОП Сорочан
Променева діагностика, променева терапія, 125-132, 2016
2016
Особенности ультразвуковой диагностики респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных
АП Сорочан, АН Закревский, ИА Вороньжев, ВВ Шаповалова, ...
Лучевая диагностика, лучевая терапия, 40-46, 2016
2016
Визначення ступеня тяжкості розсіяних ателектазів легень у недоношених новонароджених з екстремально малою масою тіла за даними рентгенографії
ІО Вороньжев, ОП Сорочан
ScienceRise. Medical Science, 52-56, 2016
2016
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕГКИХ ПНЕВМОЦИСТОЗА ЛЕГКИХ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ И БОЛЬНЫХ СПИДОМ
ІО КРАМНИЙ, СВ ЛІМАРЄВ, ІО ВОРОНЬЖЕВ, ОП СОРОЧАН
Український радіологічний журнал 23 (3), 47-51, 2015
2015
ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПНЕВМОМЕДИАСТИНУМА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С МАЛОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ …
ІО ВОРОНЬЖЕВ, ОП СОРОЧАН, ІО КРАМНИЙ, ЮА КОЛОМІЙЧЕНКО, ...
Український радіологічний журнал 23 (3), 20-24, 2015
2015
Radiological method in establishing of severity degree of pneumomediastinum in premature infants with low body weight when applying artificial lung ventilation
YO Voron'zhev, OP Sorochan, YO Kramnyj, YA Kolomyijchenko, ...
Ukrayins' kij Radyiologyichnij Zhurnal 23 (3), 20-24, 2015
2015
Computed tomography in diagnosis of lung pneumocystosis in hiv-infected and aids patients
YO Kramnyij, SV Limarjev, YO Voron'zhev, OP Sorochan
Ukrayins' kij Radyiologyichnij Zhurnal 23 (3), 47-51, 2015
2015
Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості пневмомедіастинуму у недоношених дітей з малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень
ІО Вороньжев, ОП Сорочан, ІО Крамний, ЮА Коломійченко, ...
Український радіологічний журнал, 20-24, 2015
2015
Можливості комп’ютерної томографії в діагностиці пневмоцистозу легень у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
ІО Крамний, СВ Лімарєв, ІО Вороньжев, ОП Сорочан
Український радіологічний журнал, 47-51, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20