Підписатись
Сипко, Сыпко, Sypko і Богдана, Bogdana
Сипко, Сыпко, Sypko і Богдана, Bogdana
доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Львівський національний університет
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мусульманское сообщество в жизни Французской республики
БВ Сыпко
Современная Европа, 88-100, 2013
32013
Формування політики мультикультуралізму в Швеції в другій половині ХХ–на початку ХХІ століття
МО Зіненко, БВ Сипко
Молодий вчений, 566-572, 2018
12018
" Європа європейська" у візії Шарля де Голля (за матеріалами фонограм офіційних виступів)
Б Сипко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015
12015
Від гетто до екстериторіальності: складні передмістя Франції очима її мешканців
Б Сипко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
«Свої» чи «чужі»: соціальні атитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995-2007 рр.)(«Own» or «Alian»: Social Attitudes of French towards Muslims in the HousingSector …
Б Сипко
Наукові записки. Серія" Історичні науки", 261-267, 2013
12013
Проблема інституціоналізації французького ісламу” у 1990–2003 роках
Б Сипко
Вісник Львівського університету. Сер.: Історична, 228-242, 2013
12013
Суверенізація України кразь призму протоколів засідань Національної Асамблеї Франції
Б Сипко
Народознавчі зошити, 775-782, 2021
2021
Міністри-мусульмани у французьких урядах (2012‒2017)
Б Сипко
ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 238-255, 2021
2021
Історичний контекст прийняття програмних документів мусульманської спільноти Франції
Б Сипко
Народознавчі зошити, 395-403, 2021
2021
Мусульмани в урядах Франсуа Фійона
B Sypko
Eminak: Scientific Quarterly Journal, 209-219, 2020
2020
Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (ХІХ – початок ХХ століть): навч. посібник
ЧБ Сипко, Богдана, Баран Зоя, Васьків Назар, Качараба Степан, Сіромський ...
2020
MUSLIM COMMUNITY IN THE EDUCATIONAL SPACE OF SWISS CONFEDERATION AT THE TURN OF THE 20ͭth–21th centuries
B SYPKO
Східноєвропейський історичний вісник, 165-174, 2020
2020
Ісламська релігійна освіта в державних школах Бельгійського королівства (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.)
Б Сипко
Вісник Львівського університету. Серія історична., 614-622, 2019
2019
МУСУЛЬМАНСЬКА СПІЛЬНОТА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ КВЕБЕКУ (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.)
С Богдана
Вісник Львівського університету. Серія історична, 690-705, 2019
2019
ІСЛАМСЬКА РЕЛІГІЙНА ОСВІТА ТА ПРИВАТНІ МУСУЛЬМАНСЬКІ ШКОЛИ НА ЗЛАМІ ХХ–ХХІ ст.: АВСТРІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКІ КОНТРАСТИ
Б СИПКО
Proceedings of History Faculty of Lviv University 2018 (19-20), 81-97, 2019
2019
Рішення Суду справедливості ЄС від 14 березня 2017 р.: французький вимір
Б Сипко
Аль-Калям, 175-188, 2018
2018
Взаємини Протестантської федерації Франції та Французької ради ісламу
Б Сипко
Матеріали Міжнародної наукової конференції “Реформація як суспільне явище …, 2018
2018
Міжрелігійний діалог французьких іудеїв і мусульман на початку ХХІ ст.: інституційний рівень
Б Сипко
Народознавчі зошити, 832-843, 2018
2018
Політичне життя французьких мусульман: від участі у виборах до урядових посад (1995‒2007 рр.)
Б Сипко
Вісник Львівського університету. Серія історична., 745-760, 2017
2017
Між “білою плямою” та “чорною сторінкою” в історії: дискусії про 17 жовтня 1961 р. у Парижі
Б Сипко
Аль-Калям, 136-151, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20