Follow
Денисюк C. П.
Title
Cited by
Cited by
Year
Енергозбереження–пріоритетний напрямок державної політики України: науково-бібліографічний покажчик
СВ Вовченко, СВ Вовченко, ДП Журавель, ДП Журавель
ТДАТУ: наукова бібліотека, 2011
2812011
Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення
БС Стогній, ОВ Кириленко, СП Денисюк
Технічна електродинаміка, 2010
1422010
Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
Технічна електродинаміка, 2012
1102012
Баланс энергий в электрических цепях
ВЕ Тонкаль, АВ Новосельцев, СП Денисюк, ВЯ Жуйков, ВТ Стрелков, ...
К.: Наук. думка, 1992
951992
Формування політики підвищення енергетичної ефективності–сучасні виклики та європейські орієнтири
СП Денисюк
Енергетика, 7-23, 2013
492013
The evolution of intelligent electrical networks and their prospects in Ukraine
BS Stognii, OV Kyrylenko, SP Denysiuk, ОV Prahovnyk
Технiчна електродинамiка, 52-67, 2012
482012
Енергетичні процеси в електичних колах з ключовими елементами
ВЯ Жуйков
Київ: Текст, 2010
352010
Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. Спец. випуск. Ч 1, 5-20, 2011
332011
Теоретичні основи побудови систем енергетичного менеджменту в Україні
SP Denysiuk, OV Borychenko
POWER ENGINEERING: economics, technique, ecology, 7-17, 2015
322015
Баланс энергий в силовых цепях
ВЕ Тонкаль, АВ Новосельцев, СП Денисюк
Киев: Наукова думка 312, 1992
321992
Особливості реалізації політки енергоефективності–пріоритети України
СП Денисюк
Енергетика, 7-20, 2013
292013
Main features of the stability and reliability enhancement of electricity grid with DG in Ukraine based on IEEE standards
OV Kyrylenko, R Strzelecki, SP Denysiuk, DG Derevianko
Технічна електродинаміка, 2013
282013
The smart grid concept implementation by expanding the use of demand side managment and modern power electronic installations
S Denysiuk, V Opryshko, R Strzelecki
Енергетика: економіка, технології, екологія, 7-16, 2016
272016
Енергетична безпека України. Світові та національні виклики
БС Стогній, ОВ Кириленко, СП Денисюк
К.: Українські енциклопедичні знання, 2006
272006
ISO 50001: цілі стандарту та перспективи його впровадження в Україні
СП Денисюк
ЮНІДО.–2015.–[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. reee. org. ua …, 2015
232015
Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы
ОВ Кириленко, СП Денисюк, ИВ Блинов
Под общ. ред. акад. НАН Украины АВ Кириленко. К.: Ин-т электродинамики НАН …, 2014
232014
Оптимізація режимів електропостачання в локальних системах з розосередженою генерацією
СП Денисюк, ДГ Дерев’янко, ПС Колесник
Зб. пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. Спец. вип, 30-37, 2011
232011
Національні пріоритети енергоефективності’2010
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк, ЗЮ Буцьо
К.: Текст, 2010
222010
Аналіз впливу джерел розосередженої генерації на електромережу та особливості побудови віртуальних електростанцій
СП Денисюк, ТМ Базюк
Electrification of Transport, 23-29, 2012
212012
Вентильные преобразователи переменной структуры
ВЕ Тонкаль, ВС Руденко, ВЯ Жуйков, ВЕ Сучик, СП Денисюк, ...
К.: Наук. думка, 1989
211989
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20