Наталія Кащена, Наталия Кащена, Natalia Kaschena, Nataliya Kaschena, Nataliia Kashchena, Nataliia B
Наталія Кащена, Наталия Кащена, Natalia Kaschena, Nataliya Kaschena, Nataliia Kashchena, Nataliia B
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення методики аналізу виробничих запасів підприємства
НБ Кащена, ОВ Цуканова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 128-135, 2011
312011
Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємств торгівлі: теорія та практика
ЛМ Янчева, НБ Кащена, ГЛ Чміль
Харків: ХДУХТ, 2016
15*2016
Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу. Монографія
НБ Кащена, ОО Горошанська, ТВ Польова, ОВ Прокопова, ...
Харків: Видавець Іванченко ІС, 2016
10*2016
The theoretical and methodical aspects of solvency analyses of an enterprise
AS Krutova, NB Kashchena
Problemy ekonomiky 1, 211-216, 2017
7*2017
Облік реалізації товарів в підприємствах торгівлі
НБ Кащена, НМ Носач
Економіка і суспільство, 21-25, 2016
62016
Современная экономика: анализ состояния и перспективы развития
ЕЮ Ершова, ЛА Жигун, НБ Кащена, ЕА Оксанич, ТА Петечел, ...
Центр научного знания" Логос", 2015
62015
Методика економічного аналізу: сутність та елементи
НБ Кащена, ОВ Цуканова, НМ Гаркуша
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб …, 2014
62014
Удосконалення методики факторного аналізу рентабельності оборотних активів підприємств торгівлі
НБ Кащена, ОВ Цуканова, ОО Горошанська
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 42-49, 2010
62010
Аналіз інвестиційної діяльності: навч. посіб.
НМ Гаркуша, НБ Кащена
Харків: ХДУХТ, 2009
62009
Статистичний монiторинг фiнансового стану пiдприємства як iнформацiйна система пiдтримки прийняття рiшень з його стабiлiзацiї.-Економiчна стратегiя i перспективи розвитку сфери …
НБ Кащена, ГГ Лисак, АО Бойко
6*2009
Удосконалення методики факторного аналізу рентабельності операційних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі
НБ Кащена, ОВ Цуканова, ОО Горошанська, НМ Гаркуша
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 35-43, 2009
62009
Theoretical aspects of performance assessment of company capital management
VV Sopko, NB Kashena, GL Chmil
52018
Economic activity of enterprises: methodical aspects of assessment
O Davydova, N Chebanova, N Kashchena, H Chmil, V Protsenko
SHS Web of Conferences 67, 06012, 2019
42019
Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія
НБ Кащена, ОО Горошанська, МВ Костинська, ГЛ Чміль
Аналітичне забезпечення управління капіталом сільськогосподарського …, 2015
4*2015
Удосконалення методики аналізу товарних запасів підприємства
ТО Сідорова, НБ Кащена, ГГ Лисак
Харків: ХДУХТ, 2013
42013
Економічна природа та зміст категорії «капітал»
НБ Кащена, ГЛ Чміль
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг 2, 144-151, 2011
42011
Особливості аналізу фінансових результатів підприємств торгівлі
ОВ Цукатова, ОО Горошанська, НБ Кащена
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна: Вип 16, 453-457, 0
4
Modelyuvannya procesu strategichnogo upravlinnya ekonomichnoyu akty’vnistyu torgovel’nogo pidpry’yemstva [Modelling of the process of strategic management of economic activity …
NB Kashchena
Market Infrastructure 34, 125-134, 2019
22019
Теоретичні аспекти економічної активності підприємств торгівлі
НБ Кащена
Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 23 (7), 115-121, 2018
22018
Відображення в обліку витрат на емісію та реєстрацію акцій
НБ Кащена, ІП Порсюрова
Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні …, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20