Подписаться
Прокопчук Валентина Мар`янівна / Prokopchuk V. M. / Прокопчук В. М.
Прокопчук Валентина Мар`янівна / Prokopchuk V. M. / Прокопчук В. М.
Вінницький національний аграрний університет, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізація у сільськогосподарське виробництво
ВА Мазур, ГВ Панцирева, ІМ Дідур, ВМ Прокопчук
монографія.-Вінниця: РВВ ВНАУ, 2018.-224 с., 2018
82018
Перспективність створення колекції півоній на базі ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету
ВА Мазур, ВМ Прокопчук, ГВ Панцирева
Сільське господарство та лісівництво.-2018.-№ 10.-С. 5-18., 2018
72018
Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля
ВА Мазур, ВМ Прокопчук, ГВ Панцирева
Науковий вісник НЛТУ України, 40-43, 2018
72018
Особливості підбору декоративних культур закритого середовища для проектування фітомодуля в умовах інтер’єру
ВМ Прокопчук, ІМ Дідур, ГВ Панцирева
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. ВНАУ.-2019.-№ 12.-С …, 2019
62019
Інтродукція в Лісостеп України видів квітниково-декоративних рослин Scrophulariaceae Juss.: дис.… к. б. н.: спец. 03.00. 05 «Ботаніка»
ВМ Прокопчук
К, 2005
62005
Особливості формування газонних культурфітоценозів на території ВНАУ
ВМ Прокопчук, ГВ Панцирева
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 20-22, 2016
52016
Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби МІ Пирогова, м. Вінниця
ВМ Прокопчук, ІС Нейко, ВВ Монарх
Вінниця/ВМ Прокопчук, ІС Нейко, ВВ Монарх Збірник наукових праць «Сільське …, 2016
32016
Аналіз асортименту і стану квітниково-декоративних насаджень м. Вінниця та шляхи його поліпшення
ВМ Черняк, ВМ Прокопчук, ВВ Монарх
Сільське господарство та лісівництво, 185-192, 2016
32016
Оцінка якісного стану та обгрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету
ВМ Прокопчук, ВІ Циганський, ОІ Циганська
Сільське господарство та лісівництво, 193, 2016
22016
Світовий асортимент культиварів квітниково декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) та перспективи їх інтродукції в Україну
ГМ Музичук, ВМ Прокопчук
Інтродукція рослин, 46-52, 2005
22005
Перспективи використання іто-півоній в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету
ВМ Прокопчук, ГВ Панцирева, ВП Топольська
Сільське господарство та лісівництво. 2020.№ 19. С. 110-121., 2020
12020
Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай»
ВМ Прокопчук, МВ Матусяк, ЮО Панкратьєв, ЮА Єлісавенко
Сільське господарство та лісівництво. Серія: Лісове та садовопаркове …, 2020
12020
Перспективи використання Paeonia L. у Ботанічному саду" Поділля" Вінницького Національного аграрного університету
ВМ Прокопчук, ІМ Дідур, ГВ Панцирева
Науковий вісник НЛТУ України 30 (1), 39-44, 2020
12020
Газони: технологічні особливості створення та експлуатації
ІМ Дідур, ВМ Прокопчук, ОІ Циганська, ВІ Циганський
12019
Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету
ВМ Прокопчук, ВВ Монарх
Науковий вісник НЛТУ України, 73-76, 2019
12019
Модель розвитку особистісної ідентичності студентів медичних коледжів у процесі їх медико-психологічної підготовки
В Прокопчук
Нова педагогічна думка, 70-76, 2019
12019
Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства
ВМ Прокопчук, ВІ Циганський, ОІ Циганська, МВ Матусяк
Збірник наукових праць ВНАУ (Серія: Сільське господарство та лісівництво …, 2018
12018
Ступінь рекреаційного навантаження та антропотолерантність лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці
ВМЯ Прокопчук, МВ Матусяк
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (11), 5.1-5.6, 2016
12016
«Перспективність використання в озелененні ботанічного саду «Поділля» декоративних видів роду Spiraea L.
ВВ Монарх, ВМ Прокопчук
2019
Розсадництво. Методичні вказівки та програма для проведення навчальної практики з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі …
ВМ Прокопчук, ОІ Циганська
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20