Прокопчук Валентина Мар`янівна / Prokopchuk V. M. / Прокопчук В. М.
Прокопчук Валентина Мар`янівна / Prokopchuk V. M. / Прокопчук В. М.
Вінницький національний аграрний університет, доцент
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізація у сільськогосподарське виробництво
ВА Мазур, ГВ Панцирева, ІМ Дідур, ВМ Прокопчук
монографія/Мазур ВА, Панцирева ГВ, Дідур ІМ, Прокопчук ВМ; Вінниц. нац …, 2018
52018
Перспективність створення колекції півоній на базі ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету
ВА Мазур, ВМ Прокопчук, ГВ Панцирева
Сільське господарство та лісівництво.-2018.-№ 10.-С. 5-18., 2018
42018
Інтродукція в Лісостеп України видів квітниково-декоративних рослин Scrophulariaceae Juss.: дис.… к. б. н.: спец. 03.00. 05 «Ботаніка»
ВМ Прокопчук
К, 2005
42005
Особливості підбору декоративних культур закритого середовища для проектування фітомодуля в умовах інтер’єру
ВМ Прокопчук, ІМ Дідур, ГВ Панцирева
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. ВНАУ.-2019.-№ 12.-С …, 2019
32019
Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів роду Lupinus в умовах Поділля
ВА Мазур, ВМ Прокопчук, ГВ Панцирева
Науковий вісник НЛТУ України, 40-43, 2018
32018
Особливості формування газонних культурфітоценозів на території ВНАУ
ВМ Прокопчук, ГВ Панцирева
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 20-22, 2016
32016
Світовий асортимент культиварів квітниково декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) та перспективи їх інтродукції в Україну
ГМ Музичук, ВМ Прокопчук
Інтродукція рослин, 46-52, 2005
22005
Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай»
ВМ Прокопчук
Міжнарод. наук.-практ. конф.«Використання інноваційних технологій в …, 2020
12020
Перспективи використання Paeonia L. у Ботанічному саду" Поділля" Вінницького Національного аграрного університету
ВМ Прокопчук, ІМ Дідур, ГВ Панцирева
Науковий вісник НЛТУ України 30 (1), 39-44, 2020
12020
Ступінь рекреаційного навантаження та антропотоле-рантність лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці
МВ Матусяк, ВМ Прокопчук
Траєкторія науки.-2016.-Т. 2,№ 11.-С. 51-56., 2019
12019
Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на кам'янистій гірці Вінницького Національного аграрного університету
ВМ Прокопчук, ВВ Монарх
Науковий вісник НЛТУ України, 73-76, 2019
12019
Модель розвитку особистісної ідентичності студентів медичних коледжів у процесі їх медико-психологічної підготовки
В Прокопчук
Нова педагогічна думка, 70-76, 2019
12019
Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства
ВМ Прокопчук, ВІ Циганський, ОІ Циганська, МВ Матусяк
Збірник наукових праць ВНАУ (Серія: Сільське господарство та лісівництво …, 2018
12018
Оцінка якісного стану та обгрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету
ВМ Прокопчук, ВІ Циганський, ОІ Циганська
Сільське господарство та лісівництво, 193, 2016
12016
Перспективи використання іто-півоній в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету
ВМ Прокопчук, ГВ Панцирева, ВП Топольська
Сільське господарство та лісівництво. 2020.№ 19. С. 110-121., 2020
2020
Газони: технологічні особливості створення та експлуатації
ІМ Дідур, ВМ Прокопчук, ОІ Циганська, ВІ Циганський
2019
«Перспективність використання в озелененні ботанічного саду «Поділля» декоративних видів роду Spiraea L.
ВВ Монарх, ВМ Прокопчук
2019
Сучасні технології садово-паркового господарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та з організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та …
ВМ Прокопчук, ОІ Циганська
2019
Розсадництво. Методичні вказівки та програма для проведення навчальної практики з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі …
ВМ Прокопчук, ОІ Циганська
2019
Рекреаційне садово-паркове господарство. Методичні матеріали призначено для виконання практичних робіт студентів галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності …
ВМ Прокопчук, ЛВ Кириленко
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20