Кафедра практики іноземної мови та методики викладання ХНУ
Кафедра практики іноземної мови та методики викладання ХНУ
Хмельницький національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене khnu.km.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія–вплив–маніпуляція
ЛО Кудрявцева, ЛП Дядечко, ОМ Дорофєєва, ІО Філатенко, ...
Мовознавство/гол. ред. ВД Русанівський, 228, 2005
642005
Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії
НМ Бідюк
Автор. канд. дис.–200 с, 2001
492001
Професійне навчання безробітних у США: теорія і практика:[монографія]
НМ Бідюк
Хмельницький: ХмЦНТЕІ, 542, 2009
382009
Теорія і практика професійного навчання безробітних у США
НМ Бідюк
НМ Бідюк, 2010
302010
Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій
ОО Рогульська, ОО Рогульская
Вінниця, 2010
272010
Визначення змісту поняття ціннісна орієнтація” у сучасній психолого-педагогічній науці
ІС Федух
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
232011
Підготовка майбутніх інженерів в університетах Великої Британії: Монографія
НМ Бідюк
Хмельницький: ХДУ, 2004
172004
Підготовка майбутнього вчителя до виховання толерантності в учнів старшої школи США
ОВ Орловська
Збірник наукових праць, 93-96, 2011
152011
Толерантність та її сутнісні характеристики
ОВ Орловська
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2012
132012
Оказіональне слово в сучасній російськомовній газетно-журнальній комунікації (комунікативно-прагматичний та соціокогнітивний аспекти)
ОМ Дорофєєва
дисертація канд. філол. наук 10 (02), 2003
122003
Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: британський та ураїнський досвід
Н Бідюк
Хмельницький національний університет, 2014
102014
Сучасні тенденції розвитку системи професійної освіти у Польщі в контексті євроінтеграційних процесів
НМ Бідюк
Педагогічний дискурс, 30-35, 2011
82011
Формування іншомовної професійної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови в США
Н Бідюк
Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи, 51-54, 2010
82010
Психологічні ефекти спільної діяльності під час вивчення німецької мови
ІВ Коваль
Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць …, 0
8
Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина ХХ–початок ХХІ століття)
НМ Бідюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-10, 2015
72015
Специфіка підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими у США
Н Бідюк
Хмельницький національний університет, 2011
72011
Особистісно-стильові характеристики оволодіння іноземною мовою студентами вищого технічного навчального закладу
ІВ Коваль
ступеня канд. психол. наук: спец 19.00. 07 «Педагогічна та вікова психологія …, 2003
72003
Концептуальні підходи до здійснення наставництва молодих учителів у США
МВ Зембицька
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 179-185, 2015
62015
Непреривна освіта у Європейському контексті
НМ Бідюк
Збірник VІІ Міжнародної конф.“Наука і освіта, 5-6, 2004
62004
Толерантність як особистісно-значуща цінність у контексті гуманізації освіти [ел ресурс]
НМ Бідюк
Режим доступу: http://intkonf. org/d-ped-n-bidyuknm-orlovska-ov-tolerantnist …, 0
6
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20