Глібко Сергій Васильович, Glibko Sergiy, Hlibko Serhii Vasylovych
Глібко Сергій Васильович, Glibko Sergiy, Hlibko Serhii Vasylovych
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Господарське право України
ВМ Гайворонський, ВП Жушман
Право, 2005
152005
Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському праві України
С Глібко
Вісник Національної академії правових наук України, 135-145, 2012
72012
Деякі питання регламентування надання банками споживчих кредитів
СВ Глібко, S Hlibko
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 78-87, 2008
72008
Питання правового регулювання інвестиційних фондів в ЄС
СВ Глібко, ЮВ Сидоренко
Теорія і практика правознавства, 1-15, 2015
42015
Особливості діяльності банків на ринку цінних паперів
С Глібко
Вісник Національної академії правових наук України, 172-181, 2013
42013
Сутнісні ознаки акціонерного товариства
СВ Глібко
Національна юридична академія України, 1995
41995
Проблеми регулювання обігу цінних паперів в банківській діяльності
СВ Глібко
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 133-136, 2015
32015
Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг
СВ Глібко, ГМ Шовкопляс, ІО Ониськів
Право, 2016
22016
Правове регулювання операцій банків з іпотечними облігаціями
С Глібко
Вісник Національної академії правових наук України, 111-121, 2014
22014
Господарське право
ДВ Задихайло
Право, 2012
2*2012
Вплив правових засобів грошово-кредитної політики Національного банку України як особливого центрального органу державного управління на банківську діяльність
СВ Глібко
Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному …, 2009
22009
Правові аспекти регулювання діяльності банків при фінансових кризах
СВ Глібко
Проблеми законності 104, 156-165, 2009
22009
Вплив правових засобів грошово-кредитної політики Національного банку України на банківську діяльність
СВ Глібко
Проблеми законності 1 (105), 144-154, 2009
22009
Визначення правових засобів регулювання Національним банком України банківської діяльності
СВ Глібко
Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових прав, 2009
22009
Деякі теоретичні питання механізму господарсько-правового регулювання банківських операцій
С Глібко
Вісник Академії правових наук України 4 (51), 150-157, 2007
22007
Правове регулювання діяльності наукового парку як суб'єкта національної інноваційної системи
СВ Глібко
Право та інновації 20 (4), 15-27, 2017
12017
Problems of Legal Provision of Innovative Banking
S Glibko
Evropský politický a právní diskurz 3 (3), 168-173, 2016
12016
Основні засади правового регулювання інвестиційної діяльності в ЄС
РП Бойчук
Право та інноваційне суспільство, 22-31, 2015
12015
Інвестиційна діяльність банків: правовий аспект
СВ Глібко
Право та інновації, 64-71, 2014
12014
Особливості правового регулювання операцій банків з довірчого управління фінансовими активами
СВ Глібко
Право та інновації, 26–34, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20