Михеенко Лариса Александровна (Міхеєнко ЛО)(Mikheenko LA)
Михеенко Лариса Александровна (Міхеєнко ЛО)(Mikheenko LA)
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", факультет технології
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Выбор лёгкого силикатного носителя для гелевого огнетушащего слоя при пожаротушении
ИФ Дадашов, ЛА Михеенко, АА Киреев
ИТТФ НАН Украины, 2016
162016
Физико-химическая оценка применимости некондиционного кварц-полевошпатового сырья в технологии камерно-керамических изделий
МИ Рыщенко, ЕЮ Федоренко, ЛП Щукина, КМ Фирсов, ЛА Михеенко
Збірник Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, 89-94, 2006
92006
Проектні рішення у розробці апаратів біологічної очистки газоподібних викидів
ЛВ Кричковська, ЛА Васьковець, ІВ Гуренко, ОВ Шестопалов, ...
НТУ" ХПІ", 2014
72014
Охорона навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами
ОВ Шестопалов, ГЮ Бахарєва, ОО Мамедова, НЄ Твердохлєбова, ...
НТУ" ХПІ", 2015
52015
Integrated study of phase composition and structure of porous glass ceramics
MI Ryshchenko, LA Mikheenko, LP Shchukina, AA Baturin
Glass and Ceramics 60 (5-6), 168-170, 2003
52003
Система ZnO–Al2O3–SiO2 как основа для получения стеклокристаллических фильтров
МИ Рыщенко, ЛП Щукина, ЛА Михеенко, ЯН Питак, ОЯ Питак
Журн. Керамика: наука и жизнь, 33-37, 1988
51988
Фильтрующие стеклокерамические пористые материалы для очистки воды
МИ Рыщенко, ЛА Михеенко, ЕЮ Федоренко, ЛП Щукина
Экология и промышленность, 33-35, 2009
32009
Комплексное исследование фазового состава и структуры пористых стеклокристаллических материалов
МИ Рыщенко, ЛА Михеенко, ЛП Щукина, А Батурин
Российский химико-технологический университет им. ДИ Менделеева, 2003
32003
Технологічні параметри отримання легкого керамзиту методом екструзії
ЛП Щукіна, МІ Рищенко, ЛО Міхеєнко, ВВ Цовма, КС Безугла
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Вивчення властивостей гранітів та пегматитів Приазов’я з метою використання в технології склокерамічних виробів
МІ Рищенко, ОЮ Федоренко, КМ Фірсов, МА Чиркіна, ЛО Міхеєнко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6), 60-64, 2010
22010
Щільноспечена кераміка для виготовлення жаростійкого хіміко-лабораторного посуду
МІ Рищенко, ЛП Щукіна, ЛО Міхеєнко, ВВ Цовма, КП Вернигора
Збірник наукових праць ПАТ УкрНДІвогнетривів ім. АС Бережного, 116-123, 2014
12014
Вплив органічних та неорганічних поризаторів на властивості пористо-пустотілої будівельної кераміки
ЛП Щукіна, ОВ Пилипчатін, ЯО Галушка, ЛО Міхеєнко
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Новые области применения стеклокристаллических фильтров
ЛА Михеенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 29-32, 2011
12011
Изучение влияния кварц-полевошпатовых песков на спекание глин центрального Донского месторождения
ВЗ Ковальчук, МИ Рыщенко, ЕЮ Федоренко, ЛП Щукина, ЛА Михеенко, ...
ДонНТУ, 2008
12008
Комплексна обробка інформації щодо техногенної сировини для керамічних технологій
ЛП Щукіна, МІ Рищенко, ЯО Галушка, СЛ Лігезін, ЛО Міхеєнко
Симфонія форте, 2017
2017
Вплив параметрів формування на властивості керамзиту, отриманого пластичним способом
КС Безугла, ЛП Щукіна, ЛО Міхеєнко, КО Зотова
Акцент ПП, 2016
2016
Відходи збагачення пісного вугілля як сировинна база виробництва фасадної кераміки
МІ Рищенко, ЛП Щукіна, ВВ Цовма, ГВ Лісачук, ЛО Міхеєнко
ГП" УкрНТЦ" Энергосталь", 2015
2015
Фасадні керамічні матеріали з використанням відходів паливно-енергетичної промисловості
ЛП Щукіна, ВВ Цовма, ЛО Міхеєнко
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2015
2015
Технологічні способи регулювання пористої структури і властивостей конструкційно-теплоізоляційних керамічних матеріалів
ЛП Щукіна, ВВ Цовма, ЯО Галушка, ЛО Міхеєнко
Технологический аудит и резервы производства, 51-55, 2015
2015
Process methods of pore structure and properties control of heat insulation ceramic construction materials
ЛП Щукіна, ВВ Цовма, ЯО Галушка, ЛО Міхеєнко
Technology audit and production reserves 6 (4 (26)), 51-55, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20