Владимир Николаевич Кислый
Владимир Николаевич Кислый
Сумский государственный университет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Экологизация управления предприятием
ВН Кислый, ЕВ Лапин, НА Трофименко
Сумы: ВТД «Университетская книга, 2002
1492002
Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб
ВМ Кислий, ОА Біловодська, ОМ Олефіренко, ОМ Смоляник
К.: Центр учбової літератури 360, 2010
962010
Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні
В Кислий, Т Жарик
Економіка України, 28-37, 2010
332010
К вопросу о сущности понятия" эколого-экономический ущерб"
ВН Кислый
Издательство СумГУ, 2007
262007
Організація наукових досліджень: навчальний посібник
ВМ Кислий
Суми: Університетська книга, 2011
202011
Фінансово-економічний механізм використання і відтворення природно-заповідного фонду України
АВ Шлапак
Альвіна Володимірівна Шлапак.–Львів: Львів. держ. фін. академія.–2005.–203 с, 2005
162005
Логiстика: теорiя та практика: навч. посiб
ВМ Кислий, ОА Бiловодська, ОМ Олефiренко, ОМ Смоляник
132010
Методологія та організація наукових досліджень
ВМ Кислий
Видавництво СумДУ, 2009
122009
Концепція забезпечення стратегічної конкурентоспроможності промислового підприємства з урахуванням екологічного фактора
ВМ Кислий, ТВ Бондар
Механізм регулювання економіки, 124-126, 2010
112010
Інтеграція соціо-еколого-економічних факторів в систему стратегічного управління регіонами
ВМ Кислий, СМ Рибальченко
Механізм регулювання економіки, 246-253, 2010
112010
Аналіз передумов формування ринку рекреаційних послуг в Україні
ВМ Кислий, ГМ Шевченко
" ВТД" Університетська книга", 2007
112007
Развитие транспортнологистических кластеров в Украине
В Кислый, Т Жарик
Экономика Украины, 28-37, 2010
92010
Роль та місце природно-рекреаційної сфери в системі територіально-економічних відносин
ВМ Кислий, ГМ Шевченко
Вид-во СумДУ, 2011
82011
Логiстика: теорiя та практика
ВМ Кислий, ОА Бiловодська, ОМ Олефiренко, ОМ Смоляник
Навч. посiб, 360, 2010
82010
Экономическая оценка природных ресурсов региона
ВН Кислый, ЮА Дорошенко
Экономический потенциал административных систем: Монография/Под общей ред …, 2006
82006
К проблеме оптимизации воспроизводства и использования ресурсного потенциала лесов в условиях многоцелевого лесопользования
ВН Кислый
Издательство СумГУ, 1995
71995
Урахування вимог еколого-економічної безпеки в управлінні експортно-імпортними операціями
ВФ Грищенко, ІВ Грищенко
Сумський державний університет, 2012
62012
Ціноутворення та тарифікація в теплоенергетиці
ВМ Кислий, ВО Новосад
Суми: СумДу, 2000
62000
Научно-теоретические основы категории «экономический потенциал региона»
ОФ Балацкий, ВН Кислый
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 12, 6-26, 2009
52009
Економічна сутність якості роботи систем зв’язку
ЛМ Бобор
Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту 4, 55-57, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20