Follow
Альона Бондар
Альона Бондар
Other namesА. В. Бондар
доцент кафедри Будівництва, міського господарства та архітектури Вінницький національний
Verified email at inbtegp.vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Обґрунтування доцільності використання золошламового в'яжучого для приготування сухих будівельних сумішей
ВП Ковальський, МС Лемешев, ВП Очеретний, АВ Бондар
Структура, властивості та склад бетону. Вип. 26: 186-193., 2013
1172013
Шламозолокарбонатий прес-бетон на основі відходів промисловості
ВП Ковальський, АВ Бондарь
Національний технічний університет" Харківський політехнічний університет", 2016
512016
Використання відходів вапняку та промислових відходів у виробництві сухих будівельних сумішей
ВП Очеретний, ВП Ковальський, АВ Бондар
ВНТУ, 2009
26*2009
Использование минеральных заполнителей, наполнителей и микронаполнителей в сухих строительных смесях для поризованных растворов
ВП Ковальский, АВ Бондарь, МС Лемешев, ВП Очеретный, ...
Technical research and development: collective monograph. 8.9: 360–366., 2021
252021
Вплив мінеральних мікронаповнювачів на властивості поризованих сухих будівельних сумішей.
ВП Ковальський, ВП Очеретний, АВ Бондарь
Вісник Сумського національного аграрного університету.№ 10: 44-47., 2014
222014
Сучасні тенденції у зведенні монолітних і цегляних житлових будинків
ВП Ковальський, АВ Бондар, ГІ Лисій, ВП Ковальский, ГИ Лысий
ВНТУ, 2015
192015
Звукоизоляционные сухие строительные смеси на основании отходов производства
ВП Ковальский, ВП Очеретный, АВ Бондарь, ВП Ковальський, ...
Череповецкий государственный университет, 2016
132016
Використання поверхнево-активних речовин як поризуючої добавки до сухих будівельних сумішей
ВП Очеретний, ВП Ковальський, АВ Бондар
ВНТУ, 2011
82011
Утилізація відходів промисловості шляхом виготовлення на їх основі сухих будівельних сумішей
АВ Бондар, ВП Ковальський, ВП Бурлаков, ЄР Матвійчук
Екологічні науки.№ 3: 21-24., 2018
72018
Застосування адаптивної архітектури при ревіталізації будівель і міських просторів
ВС Абрамович, ВП Ковальський, АВ Бондар
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції" Інноваційні технології …, 2020
52020
Поризованные сухие строительные смеси: эффективность получения сухого пенообразователя методом сорбции и выпаривания
ВП Очеретный, ВП Ковальский, АВ Бондарь
Приволжский научный вестник, 36-40, 2013
52013
Использование отходов для производства строительных материалов
АВ Бондарь, ВП Ковальский, АВ Бондар, ВП Ковальський
Сборник научных трудов IX Молодежной экологической конференции «Северная …, 2018
42018
Модифікація мінеральних сухих будівельних сумішей полімерними добавками
АВ Бондар
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
42018
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД КАК МИКРОНАПОЛНИТЕЛЕЙ В СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ
АВ Бондарь, ВП КОВАЛЬСКИЙ, ВП ОЧЕРЕТНЫЙ
Актуальные проблемы архитектуры, строительства, энергоэффективности и …, 2016
42016
Перспективи виробництва і використання поризованих сухих будівельних сумішей
ВП Очеретний, АВ Бондар
ВНТУ, 2011
4*2011
Ефективні сухі будівельні суміші для елементів підлог цивільних будівель
АВ Бондар, АВ Бондарь
ВНТУ, 2019
32019
Використання глиняного порошку для виготовлення сухих будівельних сумішей
АВ Бондар, ВП Ковальський
Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції" Прикладні науково …, 2018
32018
Аналіз радіоактивності будівельних матеріалів для житлового та громадського будівництва
ВВ Швець, АВ Бондар, ОМ Друкований
Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії, 24-25 травня 2017 р., 2017
32017
Використання глиняного порошку як мінерального мікронаповнювача у сухих будівельних сумішах
ВП Ковальський, ВП Очеретний, АВ Бондарь, АС Кузьмич
Сборник научных трудов SWorld, 2016
32016
Технологічні аспекти виготовлення поризованих складів сухих будівельних сумішей
АВ Бондар
ВНТУ, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20