Tsvilikhovskiy Mykola Ivanovych / Микола Іванович Цвіліховський
Tsvilikhovskiy Mykola Ivanovych / Микола Іванович Цвіліховський
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Veterynarna klinichna biohimija
VI Levchenko, VV Vlizlo, IP Kondrakhin, DO Melnychuk, LI Apukhovska, ...
Bila Tserkva (in Ukrainian), 2002
342002
Внутрішні хвороби тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ЛМ Богатко, ІП Кондрахін, МІ Цвіліховський, ...
332011
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
162010
Клінічна діагностика хвороб тварин
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, ВІ Головаха, ДВ Морозенко, ...
Білоцерківський НАУ, 2017
132017
Профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук біогенних мікроелементів
ОО Скиба
–Київ, 2006.–16 с, 2006
112006
Закономірності формування колострального імунітету в новонароджених телят
ДО Мельничук, М Цвіліховський, В Грищенко
Укр. біохім. журн 74 (1), 21-25, 2002
102002
Кислотно-основний гомеостаз органiзму новонароджених телят
ДО Мельничук, ВА Грищенко, МI Цвiлiховський
Укр. бiохiм. журн 73 (6), 81, 2001
92001
Білки плазматичної мембрани епітелію тонкого кишечника великої рогатої худоби
МІ Цвіліховський
К., 1998, 1998
91998
Внутрішні хвороби хутрових звірів/[МІ Цвіліховський, ВІ Береза, ОІ Павленко та ін.]
МІ Цвіліховський
К.: Арістей, 2004
72004
Роль білкових структур плазматичної мембрани кишкового епітелію у формуванні колострального імунітету новонароджених телят
ДО Мельничук, ПВ Усатюк, МІ Цвіліховський
Вісник Національного аграрного університету.–Київ, 13-20, 1998
71998
Pokazniki obminu mineralnih rechovin v organizmi svinoatok za profilaktiki mikroelementoziv
NG Grushanska, OM Yakimchuk, MI Cvilihovskij
Naukovi dopovidi nubip ukrayini 1, 71, 2018
62018
Порушення обміну речовин у тварин під впливом екологічних чинників
ОО Скиба, ВІ Береза, СП Долецький, СІ ГОЛОПУРА, ...
Вісник аграр. науки–К, 53-55, 2005
62005
Інтегральні показники ліпідного складу плазмолеми абсорбційних ентероцитів порожньої кишки курчат-бройлерів за дії лікопену впродовж періоду їх вирощування
А Бугай, МІ Цвіліховський
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць ХДЗВА …, 2010
52010
Методика навчання ветеринарних дисциплін: Навч. посібник
ВІ Береза
К.: Арістей, 2010
52010
Ферментативна активність транспортних АТФаз плазмолеми абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів за впливу лікопену
АО Бугай, МІ Цвіліховський
Біологія тварин, 96-105, 2010
52010
Реформування ветеринарно-медичної освіти в Україні у контексті Болонської угоди
МІ Цвіліховський
Вет. медицина України, 13-15, 2008
52008
Фізико-хімічні, морфологічні та біохімічні дослідження крові сільськогосподарських тварин: методичні вказівки
МІ Цвіліховський
К.: НАУ, 2002
52002
Активность Na, K+-АТФазы, Ca 2+, Mg 2+ АТФазы и Mg 2+-АТФазы в плазматической мембране эпителия тонкого кишечника животных различного возраста
МИ Цвилиховский
Доклад Нациальной АН Украины, 1997
51997
Внутрішні незаразні хвороби тварин: підручник/[МІ Цвіліховський, ВІ Береза, ВС Січкар та ін.]; за ред. МІ Цвіліховського
МІ Цвіліховський
К.: Аграрна освіта, 2014
42014
Рівень колострального імунітету і розвиток розладів травлення у новонароджених телят
МО Маринюк, СІ Голопура, ОМ Якимчук, ТВ Немова, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 21-23, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20