Tsvilikhovskiy Mykola Ivanovych / Микола Іванович Цвіліховський
Tsvilikhovskiy Mykola Ivanovych / Микола Іванович Цвіліховський
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрішні хвороби тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ЛМ Богатко, ІП Кондрахін, МІ Цвіліховський, ...
332011
Veterynarna klinichna biohimija
VI Levchenko, VV Vlizlo, IP Kondrakhin, DO Melnychuk, LI Apukhovska, ...
Bila Tserkva (in Ukrainian), 2002
322002
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
162010
Клінічна діагностика хвороб тварин
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, ВІ Головаха, ДВ Морозенко, ...
Білоцерківський НАУ, 2017
132017
Профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук біогенних мікроелементів
ОО Скиба
–Київ, 2006.–16 с, 2006
112006
Закономірності формування колострального імунітету в новонароджених телят
ДО Мельничук, М Цвіліховський, В Грищенко
Укр. біохім. журн 74 (1), 21-25, 2002
102002
Білки плазматичної мембрани епітелію тонкого кишечника великої рогатої худоби
МІ Цвіліховський
К., 1998, 1998
81998
Порушення обміну речовин у тварин під впливом екологічних чинників
ОО Скиба, ВІ Береза, СП Долецький, СІ ГОЛОПУРА, ...
Вісник аграр. науки–К, 53-55, 2005
62005
Внутрішні хвороби хутрових звірів/[МІ Цвіліховський, ВІ Береза, ОІ Павленко та ін.]
МІ Цвіліховський
К.: Арістей, 2004
62004
Роль білкових структур плазматичної мембрани кишкового епітелію у формуванні колострального імунітету новонароджених телят
ДО Мельничук, ПВ Усатюк, МІ Цвіліховський
Вісник Національного аграрного університету.–Київ, 13-20, 1998
61998
Інтегральні показники ліпідного складу плазмолеми абсорбційних ентероцитів порожньої кишки курчат-бройлерів за дії лікопену впродовж періоду їх вирощування
А Бугай, МІ Цвіліховський
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць ХДЗВА …, 2010
52010
Методика навчання ветеринарних дисциплін: Навч. посібник
ВІ Береза
К.: Арістей, 2010
52010
Реформування ветеринарно-медичної освіти в Україні у контексті Болонської угоди
МІ Цвіліховський
Вет. медицина України, 13-15, 2008
52008
Внутрішні незаразні хвороби тварин: підручник/[МІ Цвіліховський, ВІ Береза, ВС Січкар та ін.]; за ред. МІ Цвіліховського
МІ Цвіліховський
К.: Аграрна освіта, 2014
42014
Рівень колострального імунітету і розвиток розладів травлення у новонароджених телят
МО Маринюк, СІ Голопура, ОМ Якимчук, ТВ Немова, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 21-23, 2014
42014
Developmental aspects of lycopene action to disaccharidases kinetic parameters of chicken jejunal brush border
AA Bugay, MI Tsvilikhovskii
The FASEB Journal 24 (1_supplement), 539.13-539.13, 2010
42010
Ферментативна активність транспортних АТФаз плазмолеми абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів за впливу лікопену
АО Бугай, МІ Цвіліховський
Біологія тварин, 96-105, 2010
42010
Післядипломне навчання: вчитися, щоб працювати
МВ Пацюк, МІ Цвіліховський, ГП Щуревич
Здоров’я тварин і ліки, 86, 2009
42009
К вопросам диагностики и лечения ХПН у собак
МИ Цвилиховский, СВ Величко, РИ Шестопалка
Болезни мелких домашних животных: мат. V междунар. вет. науч.-практ. конф …, 2006
42006
Показники резистентності у телят, перехворілих на диспепсію, та при використанні фосфоліпідів молока
ВА Грищенко, МІ Цвіліховський
Вісник Білоцерківського держав ного аграрного університету, 54-63, 2006
42006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20