Подписаться
Tsvilikhovskiy Mykola Ivanovych / Микола Іванович Цвіліховський
Tsvilikhovskiy Mykola Ivanovych / Микола Іванович Цвіліховський
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Veterynarna klinichna biokhimiia
VI Levchenko, VV Vlizlo, IP Kondrakhin, DO Melnychuk, LI Apukhovska, ...
Bila Tserkva (in Ukrainian), 2002
712002
Внутрішні хвороби тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ЛМ Богатко, ІП Кондрахін, МІ Цвіліховський, ...
422011
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
172010
Клінічна діагностика хвороб тварин
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, ВІ Головаха, ДВ Морозенко, ...
Білоцерківський НАУ, 2017
142017
Профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук біогенних мікроелементів
ОО Скиба
К, 2006
132006
Закономірності формування колострального імунітету в новонароджених телят
ДО Мельничук, МІ Цвіліховський, ВА Грищенко
Укр. біохім. журн 74 (1), 21-25, 2002
122002
Кислотноосновний гомеостаз організму новонароджених телят
ДО Мельничук, ВА Грищенко, МI Цвiлiховський
Укр. бiохiм. журн 73 (6), 81, 2001
122001
Білки плазматичної мембрани епітелію тонкого кишечника великої рогатої худоби
МІ Цвіліховський
К., 1998, 1998
91998
Pokazniki obminu mineralnih rechovin v organizmi svinoatok za profilaktiki mikroelementoziv
NG Grushanska, OM Yakimchuk, MI Cvilihovskij
Naukovi dopovidi nubip ukrayini 1 (71), 13, 2018
82018
Роль білкових структур плазматичної мембрани кишкового епітелію у формуванні колострального імунітету новонароджених телят
ДО Мельничук, ПВ Усатюк, МІ Цвіліховський
Вісник Національного аграрного університету.–Київ, 13-20, 1998
81998
Внутрішні хвороби хутрових звірів/[МІ Цвіліховський, ВІ Береза, ОІ Павленко та ін.]
МІ Цвіліховський
К.: Арістей, 2004
72004
Kyslotno-osnovnyi homeostaz orhanizmu novonarodzhenykh teliat [Acid-base homeostasis of the organism newborn calves]
DO Melnychuk, VA Hryshchenko, MI Tsvilikhovskyi
Ukrainian Biochemical Journal 73 (6), 81-84, 2001
72001
Otrymannia izolovanykh klityn epite-liiu tonkoho kyshechnyka velykoi rohatoi khudoby
VA Tomchuk, PV Usatiuk, MI Tsvilikhovskyi, DO Melnychuk
Fiziolohichnyi zhurnal 40 (5/6), 45-51, 1994
71994
Структура й методологічні засади підготовки фахівців ветеринарної медицини в Україні на сучасному етапі
МІ Цвіліховський, ВБ Духницький, ВК Костюк
Ветеринарна медицина України, 36-41, 2013
62013
Методика навчання ветеринарних дисциплін: Навч. посібник
ВІ Береза
К.: Арістей, 2010
62010
Ферментативна активність транспортних АТФаз плазмолеми абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів за впливу лікопену
АО Бугай, МІ Цвіліховський
Біологія тварин, 96-105, 2010
62010
Порушення обміну речовин у тварин під впливом екологічних чинників
ОО Скиба, ВІ Береза, СП Долецький, СІ ГОЛОПУРА, ...
Вісник аграр. науки–К, 53-55, 2005
62005
Veterinary drug “Membranostabil” Patent of Ukraine for useful model
MI Tsvilikhovskyi, MO Maryniuk, LJ Avdieieva, TV Nemova, ...
MPK A61K9/127, 2014
52014
Рівень колострального імунітету і розвиток розладів травлення у новонароджених телят
МО Маринюк, СІ Голопура, ОМ Якимчук, ТВ Немова, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 21-23, 2014
52014
Інтегральні показники ліпідного складу плазмолеми абсорбційних ентероцитів порожньої кишки курчат-бройлерів за дії лікопену впродовж періоду їх вирощування
А Бугай, МІ Цвіліховський
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць ХДЗВА …, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20