Підписатись
Tsvilikhovskiy Mykola Ivanovych / Микола Іванович Цвіліховський
Tsvilikhovskiy Mykola Ivanovych / Микола Іванович Цвіліховський
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Внутрішні хвороби тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ЛМ Богатко, ІП Кондрахін, МІ Цвіліховський, ...
522011
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
252010
Клінічна діагностика хвороб тварин
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, ВІ Головаха, ДВ Морозенко, ...
Білоцерківський НАУ, 2017
182017
Кислотноосновний гомеостаз організму новонароджених телят
ДО Мельничук, ВА Грищенко, МI Цвiлiховський
Український біохімічний журнал 73 (6), 81-84, 2002
152002
Закономірності формування колострального імунітету в новонароджених телят
ДО Мельничук, МІ Цвіліховський, ВА Грищенко
Український біохімічний журнал 74 (2), 21-25, 2002
152002
Профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук біогенних мікроелементів
ОО Скиба
К., НАУ.–2006.–21 с, 2006
142006
Трофологія: монографія
С Вигера
ЦП" КОМПРИНТ", 2017
13*2017
Методика навчання ветеринарних дисциплін: Навч. посібник
ВІ Береза
К.: Арістей, 2010
122010
Білки плазматичної мембрани епітелію тонкого кишечника великої рогатої худоби
МІ Цвіліховський
К., 1998, 1998
101998
Порушення обміну речовин у тварин під впливом екологічних чинників
ОО Скиба, ВІ Береза, СП Долецький, СІ Голопура, МІ Цвіліховський
Вісник аграр. науки–К, 53-55, 2005
92005
Роль білкових структур плазматичної мембрани кишкового епітелію у формуванні колострального імунітету новонароджених телят
ДО Мельничук, ПВ Усатюк, МІ Цвіліховський
Вісник Національного аграрного університету.–Київ, 13-20, 1998
91998
Pokazniki obminu mineralnih rechovin v organizmi svinoatok za profilaktiki mikroelementoziv
NG Grushanska, OM Yakimchuk, MI Cvilihovskij
Naukovi dopovidi nubip ukrayini 1, 71, 2018
82018
Структура й методологічні засади підготовки фахівців ветеринарної медицини в Україні на сучасному етапі
МІ Цвіліховський, ВБ Духницький, ВК Костюк
Ветеринарна медицина України, 36-41, 2013
82013
Внутрішні незаразні хвороби тварин
МІ Цвіліховський, ВІ Береза, ВС Січкар, СІ Голопура, НГ Грушанська, ...
Навчальний посібник. Київ, 2014
72014
Патологія мінерального обміну речовин у корів під впливом негативних екологічних факторів довкілля
СП Долецький, МІ Цвіліховький, ВЯ Колесник, ОІ Павленко
Науковий вісник НАУ, 234-237, 2005
72005
Clinical diagnosis of internal diseases of animals
VI Levchenko, VV Vlizlo, IP Kondrakhin, VI Golovakha, DV Morozenko, ...
White Church 608, 2004
72004
Застосування природних мінералів і сполук для профілактики патології обміну речовин у свиноматок
ОМ Вержиховський, В Береза, М Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 26-28, 2004
72004
Внутрішні незаразні хвороби тварин
МО Судаков, МІ Цвіліховський, ВІ Береза, ІГ Погурський, ВС Січкар
К.: Мета, 2002
72002
Otrymannia izolovanykh klityn epite-liiu tonkoho kyshechnyka velykoi rohatoi khudoby
VA Tomchuk, PV Usatiuk, MI Tsvilikhovskyi, DO Melnychuk
Fiziolohichnyi zhurnal 40 (5/6), 45-51, 1994
71994
Показники обміну мінеральних речовин в організмі свиноматок за профілактики мікроелементозів
НГ Грушанська, ОМ Якимчук, МІ Цвіліховський
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2018
62018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20