Подписаться
Алла Лукьянец / Alla Lukianets
Алла Лукьянец / Alla Lukianets
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості формування та підтримка іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу
ВВ Постова, АВ Лук’янець
Підприємництво та інновації, 63-67, 2020
82020
Теоретичні аспекти культури обслуговування у закладах готельно-ресторанного господарства
ІО Мазуркевич, АВ Лук’янець
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 143-146, 2018
32018
Архітектура як чинник формування іміджу готельного підприємства
ЛАВ Швець В.В., Мазуркевич І.О.
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Науково-технічний …, 2018
2*2018
Націоналізація туризму як основа виходу з кризи
О Шпак, А Лук’янець
Молодь і ринок, 20-22, 2015
12015
ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ У ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
АВ Лук’янець, ОІ Луценко
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 57-63, 2021
2021
ПІДГОТОВКА ТУРИСТИЧНИХ КАДРІВ
A Lukianets
Economy and Society, 2021
2021
Теоретичні основи формування професійної культури менеджера міжнародного туризму
АВ Лук’янець, ВВ Постова
Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 47. С. 84-88, 2021
2021
Поняття сільського зеленого туризму
ЛА В.
Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності: матеріали …, 2019
2019
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОБ’ЄКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
A Lukianets
Освітологічний дискурс, 202-214, 2019
2019
Атракції Вінницької області як основа розвитку регіонального туризму
ЛА В.
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2019
2019
Вплив внутрішніх факторів ринку на розвиток готельних підприємств України
ЛАВ Онищук Н.В.
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice 4 (No. 7 …, 2019
2019
Туризм у системі навчально-виховної роботи загальної середньої освіти
ЛА В.
Матеріали VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні …, 2018
2018
Дослідження туристичної привабливості Дніпропетровської області
ЛА В.
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Туризм …, 2018
2018
Кадровий потенціал закладів ресторанного господарства як основний аспект рентабельності підприємств у сучасних ринкових умовах
ГВВ Лук’янець А.В.
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice 6 (Issue …, 2018
2018
Основні критерії ефективності проектування змісту формування професійної культури майбутнього менеджера туризму
АВ Лук’янець
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2017
2017
Аналіз досліджень розвитку готельної галузі України
ЛА В.
Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», 210-220, 2017
2017
Theoretical approaches to management of restaurant business enterprises
ЛАВ Мазуркевич І.О.
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky 5 (No. 6A/2017 …, 2017
2017
Формування системи туристичної освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід
ЛА В.
Андрагогічний вісник. Науковий електронний журнал Житомирського державного …, 2016
2016
Спеціалізована підготовка у середній освіті як складова формування менеджера міжнародного туризму
Л А.
Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи …, 2015
2015
Формування професійної культури майбутнього менеджера туризму
ЛА В.
Економіка: сучасні проблеми та преспективи ровитку в кризових умовах, 212-215, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20