Музичук Василь Іванович / Музичук В. І./ Muzychuk V
Музичук Василь Іванович / Музичук В. І./ Muzychuk V
Вінницький національний аграрний університет, к.т.н.,доцент каф. двигунів внутрішнього згорання та
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механіка процесів холодного формозмінювання з однотипними схемами механізму деформації. Монографія
ВА Огородніков, ВІ Музичук, ОВ Нахайчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007
232007
Диаграммы пластичности и особенности их построения
ВА Огородников, ИЮ Кирица, ВИ Музычук
Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і …, 2006
122006
Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної на насіння
НВ Телекало, МВ Мельник
Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво, 56-63, 2019
72019
Приложение теории деформируемости к решению задач механики деформирования внутреннего шлицевого профиля обжатим на оправке
ВА Огородников, ОВ Нахайчук, ВИ Музычук
Сборник научных трудов международной НТК “Прогрессивные технологи и …, 2003
72003
Построение кривых течения материалов с учетом шейкообразования
АВ Грушко, ВА Огородников, ВИ Музычук
Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, 16-20, 2007
62007
Дослідження впливу тертя на напружений стан при вдавлюванні заокругленого індентора
ОВ Нахайчук, АА Мізрах, НО Пухтіцька, ВІ Музичук
Problems of Tribology 78 (4), 11-16, 2015
32015
Установка для дослідження кінетики сушіння сировини
ОЮ Cпівак, ВІ Музичук, КО Іщенко
ВНТУ, 2012
22012
Исследования пластичности титановых сплавов при деформировании заготовок в калибрах различных систем
ВИ Музычук, РВ Шкрылев, ВВ Печенюк
Вібрації в техніці та технологіях, 104-108, 2010
22010
Механіка процесів формозмінювання з однотипними схемами механізму деформації
ВА Огородніков, ВІ Музичук, ОВ Нахайчук
Вінниця, Універсум, 2007
22007
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ВАЛЬЦОВКЕ ЗАГОТОВОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПО СИСТЕМЕ КРУГ-ОВАЛ-РОМБ, В УСЛОВИЯХ ПРИБЛИЖЕННЫХ К ИЗОТЕРМИЧЕСКИМ
СА Скрябин, ЛВ Швец, ВИ Музычук
Технологические системы, 2007
22007
Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле
ВФ Анисимов, ВИ Музичук, ВБ Рябошапка, АС Ковальчук
Промислова гідравліка і пневматика, 59-65, 2016
12016
Дослідження зносостійкості бавовняних тканин лікувально-бандажних виробів
ОВ Нахайчук, ЕА Захарова, ВВ Мица, ВІ Музичук
Проблеми трибології, 37-41, 2016
12016
Тalking the development of deformation into determining normal and tangential contact stresses at the forge
I Gunko, B Muzychuk, O Nakhaichuk
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 102-107, 2015
12015
Про можливості пристосування тракторного дизеля для роботи на біопаливі
ВФ Анісімов, ВІ Музичук, АА Пясецький
12012
Дослідження пластичності алюмінієвих сплавів при вальцюванні заготовок в умовах, наближених до ізотермічних
СО Скрябін, ВІ Музичук, ЛВ Швець
ВНТУ, 2007
12007
Вплив термообробки на відновлення запасу пластичності виробу під час формування внутрішнього шліцьового профілю
ВА Огородніков, ОВ Нахайчук, ВІ Музичук
ВНТУ, 2004
12004
Деформируемость заготовок в процессе закатки пары поршень-шатун аксиально-роторного поршневого насоса
ОВ Нахайчук, ВА Огородников, ВІ Музичук
1
Особенности построения кривой течения материалов на участке шейкообразования
ОВ Грушко, ВА Огородников, ВИ Музычук
удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металурїї і …, 0
1
Дослідження технологічного паспорта материалу заготовок поршня і шатуна аксіально-роторного поршневого насоса
ВІ Музичук
Міжнарод. наук.-практ. конф.«Проблеми та перспективи інноваційної діяльності …, 2020
2020
Експлуатація сільськогосподарських тракторів. Методичні вказівки для самостійної навчальної практики із слухачами курсів підготовки трактористів-машиністів категорії А1
ІВ Гунько, ОВ Гуцаленко, ВІ Музичук, АА П’ясецький
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20