Володимир Анатолійович Романенко
Володимир Анатолійович Романенко
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи:[Монографія]/Під заг. ред. чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
БМ Данилишин
Ніжин: ТОВ" Вид-во" Аспект-Поліграф, 2007
342007
Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи
НВ Тарасова, ІС Калініченко, ВА Романенко
НАН України, 2007
172007
Конкурентоспроможність національної економіки: навч. посіб.
ВД Лагутін, ВА Романенко, ЮМ Уманців
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
142011
Європейський досвід управління ризиками в оподаткуванні
ВВ Романенко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
122014
Психофизиологический статус студенток
В Романенко
Saarbrüucken: LAP LAMBERT Publishing, 2013
122013
Маркетинг и логистика на рынке сельхозтехники
АВ Федотов, ВА Романенко
Экономика промышленности, 2012
122012
Конкурентоспроможність національної економіки: системний підхід
В Романенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 21-28, 2012
92012
Регіональна диференціація в економіці України
І Калініченко, В Романенко
Економіка України, 78, 2003
92003
В-адреноблокаторы-«золотой стандарт» в лечении сердечно-сосудистых заболеваний
ВВ Романенко, ЗВ Романенко
Мед. новости, 11-18, 2009
82009
Лингвопоэтическая система сквозных символов в творчестве АС Грина
ВА Романенко
81999
Развитие машиностроения в Украине: системный подход
ВА Романенко
Экономика Украины, 56, 2013
72013
Класифікація нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі
ВВ Романенко
Митна справа: науково-аналітичний журнал з питань митної справи та …, 2012
72012
Інформаційне забезпечення управління витратами
В Романенко, І Калініченко
Актуальні проблеми економіки України, 13-15, 2008
72008
Хроническая сердечная недостаточность: от диагноза к лечению
ВВ Романенко, ЗВ Романенко
Минск: ИВЦ Минфина, 2008
72008
Конкуренція і конкурентоспроможність
ВА Романенко
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2007
72007
Регіональні ринки продукції машинобудування для ремонтно-експлуатаційних потреб
ВА Романенко
Романенко ВА–К.: РВПС України НАН України, 2001
72001
Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід
ВА Романенко
Економіка України, 56–66-56–66, 2013
62013
Пороки сердца: этиология, патогенез, диагностика, лечение: учеб. пособие
ВВ Романенко, ЭВ Романенко
Минск: ИВЦ Минфина, 2012
62012
Хронические ревматические болезни сердца: первичная и вторичная профилактика, тактика ведения и лечения
ВВ Романенко, ЗВ Романенко
Медицинские новости 9, 32-34, 2009
62009
Мистецтво бачити світ
В Романенко
В. Романенко, 1969
61969
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20