Володимир Анатолійович Романенко
Володимир Анатолійович Романенко
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи:[Монографія]/Під заг. ред. чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
БМ Данилишин
Ніжин: ТОВ" Вид-во" Аспект-Поліграф, 2007
352007
Психофизиологический статус студенток
В Романенко
Донецк: Изд-во ДонНУ, 2013
172013
Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи
НВ Тарасова, ІС Калініченко, ВА Романенко
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007
172007
Європейський досвід управління ризиками в оподаткуванні
ВВ Романенко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
152014
Конкурентоспроможність національної економіки: навч. посіб.
ВД Лагутін, ВА Романенко, ЮМ Уманців
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
152011
Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід
ВА Романенко
Економіка України, 56–66-56–66, 2013
142013
Маркетинг и логистика на рынке сельхозтехники
АВ Федотов, ВА Романенко
Экономика промышленности, 2012
142012
Конкуренція і конкурентоспроможність
ВА Романенко
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2007
122007
Регіональна диференціація в економіці України
І Калініченко, В Романенко
Економіка України, 78, 2003
102003
Лингвопоэтическая система сквозных символов в творчестве АС Грина
ВА Романенко
101999
Класифікація нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі
ВВ Романенко
Митна справа: науково-аналітичний журнал з питань митної справи та …, 2012
92012
В-адреноблокаторы-«золотой стандарт» в лечении сердечно-сосудистых заболеваний
ВВ Романенко, ЗВ Романенко
Мед. новости, 11-18, 2009
92009
Внезапная сердечная смерть: причины, патофизиология, диагностика, лечение, профилактика (часть 1)
ВВ Романенко, ЗВ Романенко
Медицинские новости, 2012
82012
Конкурентоспроможність національної економіки: системний підхід
В Романенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 21-28, 2012
82012
Хронические ревматические болезни сердца: первичная и вторичная профилактика, тактика ведения и лечения
ВВ Романенко, ЗВ Романенко
Медицинские новости 9, 32-34, 2009
82009
Хроническая сердечная недостаточность: от диагноза к лечению
ВВ Романенко, ЗВ Романенко
Минск: ИВЦ Минфина, 2008
82008
Пороки сердца: этиология, патогенез, диагностика, лечение: учеб. пособие
ВВ Романенко, ЭВ Романенко
ИВЦ Минфина, 132-137, 2012
72012
Інформаційне забезпечення управління витратами
В Романенко, І Калініченко
Актуальні проблеми економіки України, 13-15, 2008
72008
Зовнішня торгівля України з ЄС: тенденції, проблеми, перспективи
ВА Романенко, ЛВ Лебедева
Економіка і суспільство, 71-77, 2017
62017
Развитие машиностроения в Украине: системный подход
ВА Романенко
Экономика Украины, 56, 2013
62013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20