Віталій Федорович | Vitaliy Fedorovych
Віталій Федорович | Vitaliy Fedorovych
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІБ Ратич
Львів: Сполом 764, 4, 2012
187*2012
The influence of Metisevit on biochemical and morphological indicators of blood of piglets under nitrate loading
B Gutyj, K Leskiv, A Shcherbatyy, V Pritsak, V Fedorovych, O Fedorovych, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 3 (8), 2017
262017
Особливості обміну речовин і енергії у тварин західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи різного віку та рівня продуктивності
Є Федорович, В Федорович, Й Сірацький
Тваринництво України, 13-16, 2002
92002
Залежність молочної продуктивності корів айрширської породи від показників відтворювальної здатності
ВВ Федорович, НП Бабік
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 79-84, 2015
62015
Хозяйственно-биологические особенности коров украинской черно-пестрой молочной породы разных генотипов в условиях Прикарпаття
ЛВ Ференц, ЕИ Федорович, ВВ Федорович, ИС Сирацкий, ЕВ Бойко
Тезисы докладов Межд. научно-практ. конф. посвященной, 162-163, 2009
62009
Тривалість господарського використання та причини вибуття корів молочних і комбінованих порід
ВВ Федорович, ЄІ Федорович, НП Бабік
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2016
52016
Формування вiдтворювальної здатностi бугаїв-плiдникiв чорно-рябої худоби України
ВВ Федорович, Й Сiрацький
К.: ЛЮКСАР 155, 2007
52007
Життєздатність сперміїв від плідників різних молочних порід
Й Сірацький, О Бойко, Є Федорович, В Федорович
Тваринництво України, 12-16, 2010
42010
Продуктивне довголіття молочної худоби за різних методів розведення
NP Mazur, YI Fedorovych, VV Fedorovych
Animal Breeding and Genetics 55, 102-112, 2018
32018
The characteristics of simmentals by their economically useful traits in the con-ditions of Lviv region
VV Fedorovych, TV Orihivskyy, NP Babik, EI Fedorovych, RS Oseredchuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
32016
Селекцiйно-генетичнi та бiологiчнi особливостi тварин заводських i локальних молочних та молочно-м'ясних порiд худоби в умовах захiдного регiону України: дис… доктора с.-г …
ВВ Федорович
ВВ Федорович, 2015
32015
Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від промірів їх статей тіла після першого отелення
ВВ Федорович
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2015
32015
Відтворювальна здатнiсті корів молочних та комбінованих порід за віком
В Федорович
Тваринництво України, 18-23, 2015
32015
Вплив віку першого плідного осіменіння і першого отелення на формування молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи
ІВ Новак, ВВ Федорович, ЄІ Федорович
Біологія тварин, 486-490, 2012
32012
Динаміка росту та спермопродуктивності бугаїв-плідників породи герефорд
ЙЗ Сірацький, ОВ Бойко, ІВ Гузєв, ЄІ Федорович, ВВ Федорович, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
32008
Біохімічні показники крові бугайців західного внутрішньопородного типу в період становлення статевої функції
ЙЗ Сірацький, ВВ Федорович, ЄІ Федорович
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2007
32007
Репродуктивна функція бугаїв плідників різних порід України
Й Сірацький, С Демчук, О Бойко, В Федорович, І Каменська, ...
Тваринництво України, 66-69, 2007
32007
Dairy productivity of Simmental breed cows depending on their live weight during growing period
VV Fedorovych
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
22017
The influence of live weight of holstein cows on the duration and effectiveness of their economic use during the period of breeding
NP Babik, YI Fedorovych, VV Fedorovych
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
22017
The impact of reproductive capacity indicators of simmental cattle on their milk productivity
VV Fedorovych
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20