Віталій Федорович | Vitaliy Fedorovych
Віталій Федорович | Vitaliy Fedorovych
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІБ Ратич
Львів: Сполом, 234-237, 2012
556*2012
The influence of Metisevit on biochemical and morphological indicators of blood of piglets under nitrate loading
B Gutyj, K Leskiv, A Shcherbatyy, V Pritsak, V Fedorovych, O Fedorovych, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 3 (8), 2017
462017
Особливості обміну речовин і енергії у тварин західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи різного віку та рівня продуктивності
Є Федорович, В Федорович, Й Сірацький
Тваринництво України, 13-16, 2002
112002
Тривалість господарського використання та причини вибуття корів молочних і комбінованих порід
ВВ Федорович, ЄІ Федорович, НП Бабік
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2016
102016
Хозяйственно-биологические особенности коров украинской черно-пестрой молочной породы разных генотипов в условиях Прикарпаття
ЛВ Ференц, ЕИ Федорович, ВВ Федорович, ИС Сирацкий, ЕВ Бойко
Тезисы докладов Межд. научно-практ. конф. посвященной, 162-163, 2009
82009
The characteristics of simmentals by their economically useful traits in the con-ditions of Lviv region
VV Fedorovych, TV Orihivskyy, NP Babik, EI Fedorovych, RS Oseredchuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
72016
Залежність молочної продуктивності корів айрширської породи від показників відтворювальної здатності
ВВ Федорович, НП Бабік
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 79-84, 2015
72015
Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від промірів їх статей тіла після першого отелення
ВВ Федорович
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2015
72015
Вплив віку першого плідного осіменіння і першого отелення на формування молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи
ІВ Новак, ВВ Федорович, ЄІ Федорович
Біологія тварин, 486-490, 2012
72012
Dairy productivity of Simmental breed cows depending on their live weight during growing period
VV Fedorovych
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
62017
Vplyv pokaznykiv vidtvornoji zdatnosti na formuvan nja molochnoji produktyvnosti koriv symental’s’ koji porody [The impact of reproductive capacity indicators of Simmental …
VV Fedorovych
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 74, 52-56, 2017
62017
Khozyaystvenno-biologicheskie osobennosti korov ukrainskoy chernoff-pestroy molochnoy porody raznykh genotipov v usloviyakh Prikarpattya–Economic-biological features of cows …
LV Ferents, EI Fedorovich, VV Fedorovich, IS Siratskiy, EV Boyko, ...
Tezisy dokladov, 2009
62009
The influence of live weight of holstein cows on the duration and effectiveness of their economic use during the period of breeding
NP Babik, YI Fedorovych, VV Fedorovych
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
52017
The impact of reproductive capacity indicators of simmental cattle on their milk productivity
VV Fedorovych
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
52017
_ Reproductive ability of cows of dairy breeds on age
VV Fedorovich
Animal husbandry of Ukraine, 1-2, 2015
52015
Інтенсивність росту та молочна продуктивність корів
Й Сірацький, Л Френц, О Зозуля, Г Гудима, Є Федорович, В Федорович, ...
Тваринництво України.–2008–Вип 9, 19-21, 2008
52008
Формування вiдтворювальної здатностi бугаїв-плiдникiв чорно-рябої худоби України
ВВ Федорович, Й Сiрацький
К.: ЛЮКСАР 155, 2007
52007
Effect of morphological and biochemical blood composition on milk yield in Simmental breed cows of different production types
NP Mazur, VV Fedorovych, EI Fedorovych, OV Fedorovych, PV Bodnar, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (2), 2020
42020
Useful features of dairy cows and their connection with productive longevity
NP Mazur, YI Fedorovych, VV Fedorovych
Animal Breeding and Genetics 56, 50-64, 2018
42018
Экстерьерно-конституциональные особенности коров молочного и комбинированного направления продуктивности
ЕИ Федорович, ВВ Федорович, НП Бабик
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20