Беспалько (Зінченко) Інна Леонідівна, Беспалько Инна Леонидовна, Bespalko Inna L.
Беспалько (Зінченко) Інна Леонідівна, Беспалько Инна Леонидовна, Bespalko Inna L.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації: монографія
ІЛ Беспалько
Х.: Вид-во «ФІНН, 2011
142011
Принцип гуманізму в кримінальному процесі України
ІЛ Беспалько
Проблеми законності, 140-149, 2011
62011
Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.
ІЛ Зінченко
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010
5*2010
Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. юрид. наук: 12.00.09
ІЛ Зінченко
Зінченко Інна Леонідівна, 2010
5*2010
Проблеми змагальності в кримінальному процесі України
ІЛ Зінченко
Проблеми законності, 136-140, 2007
32007
Legal regulation of cooperation in the field of forensic medical examination in criminal proceedings between ukraine and the Republic of Poland.
MG Motoryhina, IL Bespalko, VV Zuiev
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 72 (12 cz 2), 2615-2619, 2019
12019
Система принципів кримінального процесу України та проблеми їх класифікації
ІЛ Зінченко
Право і Безпека, 22-24, 2006
12006
Specific Features of Criminal Proceeding Regarding Criminal Misdemeanours
VV Vapniarchuk, IL Bespalko, MG Motoryhina
Statute Law Review, 2020
2020
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ THE EXERCISE OF PROPORTIONALITY WITHIN THE APPLICATION OF MEASURES TO ENSURE CRIMINAL …
ІЛ Беспалько
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, 119, 2020
2020
ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ІЛ Беспалько
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 32020193, 2020
2020
System of principles of the criminal procedure of Ukraine (defining the concept, underlying the features)
I Bespalko
Legea şi Viaţa 329 (5/2), 22-26, 2019
2019
Правове регулювання співробітництва в галузі судово-медичної експертизи у кримінальному провадженні між Україною та Республікою Польща
ІЛ Беспалько, ВВ Зуєв, МГ Моторигіна
Конституційні засади медичної реформи в Україні : матеріали Мед.-прав …, 2019
2019
Кримінальний процес : підручник / за заг. ред.: О. В. Капліної, О. Г. Шило
ОВ Капліна, ОГ Шило, ВМ Трофименко, ІА Тітко, СВ Давиденко, ...
Харків : Право, 2019
2019
До питання системності засад кримінального провадження України
ІЛ Беспалько
New Challenges of legal science in Ukraine and EU countries : international …, 2019
2019
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ВИМОГИ, ЩО ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЇХ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ (ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ)
IL Bespalko
Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 26 (2), 2019
2019
Засади кримінального провадження як вимоги, що пред’являються до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб (проблеми нормативного регулювання)
ІЛ Беспалько
Вісник Національної академії правових наук України, 86-98, 2019
2019
Особливості реалізації загальних засад кримінального провадження на окремих стадіях кримінального процесу
ІЛ Беспалько
Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали …, 2018
2018
Кримінальний процес : підручник / за заг. ред.: О. В. Капліної, О. Г. Шило
ОВ Капліна, ОГ Шило, ВМ Трофименко, СВ Давиденко, ОМ Дроздов, ...
Харків : Право, 2018
2018
Пам'яті видатного вченого. До 85-річчя з дня народження професора Ю. М. Грошевого. Проблемні питання класифікації засад кримінального процесу України
ІЛ Беспалько
Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції : перший …, 2017
2017
Завдання сучасного процесуального права України
ІЛ Беспалько
Людина, супільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20