Володимир Луговий
Володимир Луговий
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ihed.org.ua
TitleCited byYear
Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку
ВІ Луговий
К.: МАУП 196, 2, 1994
1991994
Управління освітою: навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Державне управління”
ВІ Луговий
К.: Вид-во УАДУ 2, 1997
1861997
Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні
ВІ Луговий
Педагогіка і психологія 2, 13-26, 2009
1552009
Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс
ВІ Луговий
Вища освіта України, 8-14, 2009
1472009
Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методологічний аспект)
ВІ Луговий
К.: Інститут педагогіки АПН України, 1995
711995
Управління освітою
ВІ Луговий
К.: вид-во УАДУ 302, 14, 1997
591997
Державне управління як галузь професійної діяльності, академічної підготовки, наукових досліджень
ВІ Луговий, ВМ Князєв
Вісн. УАДУ, 9-12, 1997
551997
Управління освітою: навчальний посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності «Державне управління»
ВІ Луговий
К.: Вид-во УАДУ 302, 286-301, 1997
511997
Десять років становлення (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління)
ВІ Луговий
К.: Вид-во НАДУ 356, 16, 2005
462005
Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті
АІ Олійник
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2008
402008
Системна модернізація педагогічної і науково-педагогічної освіти–необхідна умова забезпечення освітньої якості
В Луговий
Вища освіта україни, 20-25, 2009
392009
Концепція інформатизації освіти
ВЮ Биков, ВІ Луговий, МІ Жалдак, НВ Морзе
Рідна школа, 26-29, 1994
381994
Розроблення освітніх програм
ВМ Захарченко, ВІ Луговий, ЮМ Рашкевич, ЖВ Таланова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014
332014
Підвищення ефективності місцевого самоврядування в Харкові на основі науково-технічного, соціально-економічного і кадрового потенціалу міста
ВА Шумілікін, ВМ Бабаєв, ВІ Луговий
Х.: НТУ “ХПІ 200, 400, 2003
322003
Актуальні проблеми підготовки і використання керівних кадрів державної служби (аналіз світового досвіду)
В Луговий, В Яцуба
Вісн. УАДУ, 46-55, 1999
321999
Ідентифікація складу і структури компетентностей–ключова умова підвищення ефективності викладання у вищій школі
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України 1 (3), 9-15, 2011
302011
Про принципи і тенденції підготовки вищих керівників у галузі державного управління (професійно-методологічний підхід)
В Луговий
Вісн. УАДУ, 5-13, 2004
282004
Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України: тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія …, 2012
262012
Освіта, навчання, інформація, компетентність: канонізація понять (теоретико-методологічний дискурс)
ВІ Луговий
К.: Вид. НПУ імені МП Драгоманова, 11-16, 2011
262011
Національна рамка кваліфікацій: розуміння і реалізація
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Професійно-технічна освіта, 5-9, 2010
262010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20