Безуглий Ігор Володимирович / Bezugliy Igor
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління регіональним розвитком туризму
МСМ Стеченко Дмитро Миколайович, Безуглий Ігор Володимирович, Турло Наталія ...
Управління регіональним розвитком туризму, 455 с., 2012
56*2012
Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 136-146, 2014
112014
Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регіону
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Формування ринкових відносин в Україні, 136-139, 2010
112010
Науково-методичні основи підвищення ефективності використання природно-рекреаційного потенціалу регіону
БІВ Стеченко Дмитро миколайович
Вісник ДІТБ, 117-125, 2009
102009
Інноваційна основа формування національних готельних мереж України
ІВ Безуглий
Економіка та управління національним господарством. Випуск 22, 2018
82018
Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування
СДМ Безуглий І. В.
Регіональна економіка, 72-80, 2008
8*2008
Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 72 - 80., 2008
82008
Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері
СДМБІ Володимирович
Науковий вісник ЧДІЕУ, 9-18, 2014
7*2014
Наукові аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 2013
72013
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
ДМ Стеченко, ІВ Безуглий
Науковий вісник ЧДІЕУ, 65-76, 2009
72009
Методичні основи розробки типології готельних мереж
КЮ Безуглий І. В.
Приазовський економічний вісник, 14-21, 2018
52018
Організаційно-економічний механізм регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг
СДМБІ Володимирович
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 55-60, 2014
5*2014
Наукові аспекти формування рекреаційно-туристичного бренду України
ІВ Безуглий, ІБ Рябов
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
52013
Інфраструктурне забезпечення розвитку рекреаційно-туристичного природокористування у Чернігівській області
ГГО Стеченко Дмитро Миколайович, Безуглий Ігор Володимирович
Науковий вісник ЧДІЕУ, 5-11, 2011
52011
Наукові аспекти розвитку державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІВ Гонта Олена Іванівна
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 23-30, 2014
42014
Імперативи розробки стратегії еколого-економічного розвитку рекреаційно-туристичних систем
БІ Володимирович
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 84-90, 2014
32014
Фактор державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІ Володимирович
Чернігівський науковий часопис ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка і управління …, 2014
3*2014
Фактор державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України
БІ Володимирович
Чернігівський науковий часопис ЧДІЕУ, 129-137, 2014
3*2014
Імперативи розробки стратегії еколого-економічного розвитку рекреаційно-туристичних систем
БІ Володимирович
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 84-90, 2014
32014
Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи
БІВ Стеченко Дмитро Миколайович
Регіональна економіка, 24-31, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20