Yaroslava Sharypina  Шарипіна Ярослава Юріївна
Yaroslava Sharypina Шарипіна Ярослава Юріївна
Ukrainian Scientific Institute of Plant Breeding (VNIS) – Head of Environmental Testing of Crops
Підтверджена електронна адреса в yuriev.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Изучение наследования морфологических признаков подсолнечника1. Генетический контроль окраски ложноязычковых цветков, ветвистости и восстановления фертильности пыльцы
ЯЮ Шарыпина, ВН Попов, ТА Долгова, ВВ Кириченко
Цитология и генетика, 2008
92008
Полиморфизм и генетический контроль некоторых ферментных систем у мутантных линий подсолнечника
ЯЮ Шарыпина, ВН Попов, ВВ Кириченко
Цитология и генетика 40 (27-33), 2006
62006
Використання маркерів у селекції соняшнику
ВВ Кириченко, ОА Задорожна, ЯЮ Шарипіна, ЛЛ Юшкіна
Вісник аграрарної науки, 51-52, 2010
52010
A study of the inheritance of morphological characters in sunflower. 1. Genetic control of coloration of pseudo-ligulate flowers, branchiness, and restoration of pollen fertility
YY Sharypina, VN Popov, TA Dolgova, VV Kirichenko
Cytology and Genetics 42 (5), 329-334, 2008
52008
Анализ сцепления генов, контролирующих ферменты у подсолнечника
ЯЮ Шарыпина, ВН Попов, ВВ Кириченко
Генетика 43 (11), 1486-1490, 2007
52007
Генотипические особенности скрещиваемости культурного подсолнечника с дикими видами и использование эмбриокультуры при отдаленной гибридизации
ВН Попов, ЛЛ Юшкина, ЯЮ Шарыпина, ВВ Кириченко
Цитология и генетика, 2005
52005
Genetic purity of seeds–topical question of modern genetics and plant breeding
GE Akinina, YN Tereniak, YY Sharypina, VN Popov
Fakt. eksp. evol. org, 56-60, 2016
4*2016
Генетическая чистота семян–актуальный вопрос современной генетики и селекции растений
ГЕ Акинина, ЮН Тереняк, ЯЮ Шарыпина, ВН Попов
Фактори експериментальної еволюції організмів 18, 56-60, 2016
42016
Genetic purity of seeds–topical question of modern genetics and plant breeding.
GE Akinina, YN Terenyak, YY Sharypina, VN Popov
Fakt. eksp. evol. org. [Factors of experimental evolution of organisms] 18 …, 2016
3*2016
Yu., & Popov VN (2016). Genetic purity of seeds–actual question of modern genetics and plant breeding
GE Akinina, YN Terenyak, Y Sharypina
Fakt. eksp. evol. org, 56-60, 0
3
Детекція гена Or5 стійкості до вовчка соняшника за допомогою SCAR-маркера RTS05
ВМ Попов, ЮМ Тереняк, ГЄ Акініна, ЯЮ Шарипіна, ТА Долгова, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів, 2015
12015
Study of inheritance of morphological traits in sunflower. 1. Genetic control of sunflower flower pigmentation, branchiness and restoration of pollen fertility
II Sharypina, VN Popov, TA Dolgova, VV Kirichenko
TSitologiia i genetika, 47-53, 2008
12008
Polymorphism and genetic control of some isozyme systems in mutant sunflower lines
II Sharypina, VN Popov, VV Kirichenko
TSitologiia i genetika 40 (2), 27-33, 2006
12006
Genotype peculiarities of crossability of cultivated sunflower with wild species and the use of embryo culture in interspecific hybridization
VN Popov, LL Iushkina, II Sharypina, VV Kirichenko
TSitologiia i genetika 39 (1), 3-8, 2005
12005
Екологічна пластичність гібридів кукурудзи селекції ВНІС в умовах України
YAYU Sharypina, ІYU Borovska, МF Pariy, SV Halushchenko, ...
Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство» 11 (1), 69-78, 2020
2020
Алельний склад генів пуроіндолінів та кондитерські властивості борошна зразків пшениці м'якої озимої
ОЮ Леонов, ЯЮ Шарипіна, ЗВ Усова, КЮ Суворова, ТВ Сахно
Plant Varieties Studying and Protection 16 (2), 217-225, 2020
2020
Adaptability of sunflower hybrids originated at the VNIS in the Ukrainian conditions
Y Sharypina, I Borovska, Y Parii, Y Parii, V Babych, M Nakonechna, ...
Plant Breeding and Seed Production, 226-234, 2020
2020
Ідентифікація зразків пшениці ярої за алельним станом генів Vrn
ОЮ Леонов, ЯЮ Шарипіна, ЗВ Усова, КЮ Суворова, ...
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Еколого-генетичні …, 2019
2019
Ідентифікація зразків пшениці м’якої озимої селекції інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва наан за алельним станом генів Рina та Рinb
ОЮ Леонов, ЯЮ Шарипіна, ЗВ Усова, ТВ Сахно, КЮ Суворова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Біотехнологія …, 2018
2018
Результати молекулярно-генетичного аналізу селекційних зразків соняшнику за STS-маркерами Pl6 – гена стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси.
ЯЮ Шарипіна, ІЮ Боровська, ВП Петренкова, ОВ Білинська, ...
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасні напрями селекції …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20