Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт lenasitbor@gmail.com.
Бороденко Олена, Бороденко Елена, Borodenko Olena, http://orcid.org/0000-0002-0292-9310
Бороденко Олена, Бороденко Елена, Borodenko Olena, http://orcid.org/0000-0002-0292-9310
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, кафедра історії України
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Статево-вікова структура населення с. Жуки городової сотні Полтавського полку в другій половині XVIII століття (за матеріалами сповідних розписів 1775 року)
Б Олена
Краєзнавство, С. 55-64, 2012
52012
Незаміжні жінки Гетьманщини другої половини XVIII століття (історико-демографічний аспект на прикладі облікових джерел сіл Полтавського полку)
Б Олена
Історична пам’ять, С. 60-69, 2012
3*2012
Шлюбно-процесуальні особливості сільського соціуму в 50-х роках ХІХ століття (за матеріалами церковних обшуків с. Миколаївка Роменського повіту Полтавської губернії)
Б Олена
Історична пам’ять, 43-50, 2018
1*2018
Шлюбна локація: спроба реконструкції історій сільських сімей Роменського повіту Полтавської губернії першої половини ХІХ століття
Б Олена
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2019
2019
Вдовині домогосподарства: особливості вікової структури очільниць (за матеріалами сповідних розписів 1775 року)
О Бороденко
Історична пам’ять, 42-48, 2018
2018
Історико-демографічна характеристика шлюбів сільського населення першої половини ХІХ ст. (на прикладі сіл Роменського повіту Полтавської губернії)
Б Олена
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
2018
Церковні обшуки як історичні джерела у дослідженні шлюбної проблематики першої половини ХІХ століття
Б Олена
Емінак: науковий щоквартальник 1 (№ 4 (24) (жовтень-грудень).), 117-121, 2018
2018
Шинкарство у Гетьманщині XVIII століття: уплив на поведінкові стратегії українського соціуму
ОА Бороденко
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2018
2018
Формування історичних понять у процесі вивчення учнями питань упливу європейських реформаційних рухів XVI-XVII століть на українське суспільство
Б Олена
Епоха Реформації та сучасна Україна: збірник наукових праць за матеріалами …, 2017
2017
Шинки як осередки народних розваг та жіночої девіантності в українському соціумі ранньомодерного часу
БО А.
Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри …, 2017
2017
Особливості типологічної структури домогосподарств сільських мешканців Полтавського полку (за матеріалами сповідних розписів 1775 року)
БО А.
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
2016
Населеність домогосподарств сільського соціуму Полтавського полку другої половини XVIII ст. (за матеріалами сповідних розписів)
БО А.
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
2015
Самотня жінка в сільському соціумі Гетьманщини другої половини XVIII ст.: історико-демографічний аналіз (на прикладі Полтавського полку).: автореф. дис…. канд. іст. наук: 07.00.01
БЕ Анатольевна
Запоріз. нац. ун-т., 2014
2014
Самотня жінка в сільському соціумі Гетьманщини другої половини XVIII ст.: історико-демографічний аналіз (на прикладі Полтавського полку).
БО Анатоліївна
Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", 2014
2014
Матеріали фіскального та церковного обліку населення як джерело для дослідження становища самотньої жінки в Гетьманщині XVIII століття
Б Олена
Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини …, 2014
2014
Повторное замужество овдовевших женщин Левобережной Украины (на материалах метрических книг XVIII века
БЕ Анатольевна
Историческая демография. Научный журнал., 4-9, 2014
2014
Рухоме майно вдовиних домогосподарств Гетьманщини другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису Полтавського полку)
БО А.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
2014
«Божа вдова» як релігійна модель поведінки самотньої жінки в Гетьманщині
БО Анатоліївна
Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів …, 2014
2014
Повторное замужество овдовевших женщин Левобережной Украины (на материалах метрических книг XVIII века)
Бороденко Е. А.
Историческая демография, С. 4-9, 2014
2014
Девичья брачность в Левобережной Украине: христианские нормы и практика социума
БЕ А.
European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2 …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20