Людмила Василівна Синяєва / Liudmyla Syniaieva (ORCID 0000-0001-9656-9397)
Людмила Василівна Синяєва / Liudmyla Syniaieva (ORCID 0000-0001-9656-9397)
Таврійський державний агротехнологічний університет / Tavria State Agrotechnological University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні
ЛВ Синяєва
Регіональна економіка, 171-177, 2009
292009
Аудит розрахунків з оплати праці та типові помилки і порушення, що можуть бути виявлені при його проведенні
ОВ Ангеловська, ЛВ Синяєва
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
192014
Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення
ЛВ Синяєва, РІ Олексенко, ІМ Плаксіна
Вісник Сумського національного аграрного університета: наук. журнал, 12-15, 2007
182007
Проблеми договірного регулювання нормування праці в Україні
ЛВ Синяєва
Вісник донецького національного університету, сер. В: економіка і право, Вип …, 2008
92008
Теорія та практика формування і регулювання витрат на оплату праці в Україні
ЛВ Синяєва
монографія./ЛВ Синяєва.–Запоріжжя, 2009
72009
Економіко-математична модель розрахунку середньорічної заробітної плати працівників сільського господарства
ЛВ Синяєва
Экономика АПК, 144-152, 2005
32005
Створення системи мотивації на підприємстві
ЛВ Синяєва, АВ Ярчук
Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту: монографія …, 2016
22016
Продуктивність праці як фактор впливу на конкурентоспроможність економіки України
ЛВ Синяєва, АВ Ярчук
Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного …, 2016
2*2016
Мотивація як функція адміністративного менеджменту та складова локальної системи управління персоналом
ЛВ Синяєва, НО Бочарова
Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного …, 2016
22016
Порівняльний аналіз динаміки реальної та номінальної заробітної плати в Україні
ЛВ Синяєва
Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного …, 2016
2*2016
Сутність і еволюція формування поняття "якість життя населення"
ЛВ Синяєва, АВ Ярчук
Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК : матеріали міжнародної наук …, 2015
22015
Мотивація як функція адміністративного менеджменту та складова локальної системи управління персоналом
ЛВ Синяєва, НО Бочарова
22015
Роль трудових норм і нормативів в організації праці та її оплати в ринковій економіці
ЛВ Синяєва
Економіка і організація управління, 249-256, 2014
22014
Створення системи мотивації на підприємстві
ЛВ Синяєва, АВ Ярчук
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
22014
Продуктивність праці як фактор впливу на конкурентоспроможність економіки України
ЛВ Синяєва
Вісник Донецького національного університету: наук. журн., 80-83, 2014
2*2014
Нормування праці на підприємстві як основа її мотивації
ЛВ Синяєва
ЛВ Синяєва.–[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. rusnauka. com …, 2012
22012
Формування системи антикризового управління витратами на оплату праці в Україні : автореф. дис. ... д. е. н.
ЛВ Синяєва
22009
Якість життя населення в контексті взаємодії комерційного і бюджетного секторів соціальної сфери
ЛВ Синяєва, АВ Ярчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Удосконалення якості життя працівників у сфері освіти та медицини
ЛВ Синяєва, ЛВ Синяева
Мелітополь: ТДАТУ, 2018
12018
Удосконалення підготовки кваліфікованих працівників за дуальною системою
ЛВ Сіняєва
Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі : зб …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20