Антонюк Павло Петрович
Антонюк Павло Петрович
Хмельницький національний університет, Старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ключові аспекти дослідження соціальної безпеки промислових підприємств
ПП Антонюк, НС Купчинська
Хмельницький національний університет, 2013
82013
Теоретико-концептуальні підходи до поняття “соціальна безпека” підприємства: характеристики, переваги, недоліки
ПП Антонюк
ЖДТУ, 2013
62013
Аналітичне обґрунтування напрямів дослідження економічної безпеки підприємств: монографія
ТГ Рзаєва, ГІ Рзаєв, ПП Антонюк
Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня РУТА, 240, 2016
52016
Ознаки негативних тенденцій розвитку суб’єктів господарювання за показниками результативності їх діяльності
ГІ Рзаєв, ПП Антонюк, ТГ Рзаєва
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 225-232, 2015
32015
CRM-системи на українському ринку
ПП Антонюк
12018
Кадровий потенціал підприємства як основа зростання продуктивності праці
П Антонюк
Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук …, 2018
12018
Аналітичні індикатори оцінки інвестиційної привабливості за показниками фінансової звітності
ТГ Рзаєва, ПП Антонюк, ОЯ Подокопна
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 106-111, 2018
12018
Особливості комплексного аналізу результатів діяльності підприємства і працюючого в контексті соціальної безпеки
ПП Антонюк
Хмельницький національний університет, 2014
12014
Проблеми та напрями аналізу соціальної безпеки підприємства
ПП Антонюк
ВПЦ Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013
12013
Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ у системі взаємодоповнюючого соціального захисту
ПП Антонюк, ІМ Михайловська
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3, 13-21, 2008
12008
Дослідження особливостей управлінських бізнес-процесів банку
ПП Антонюк
2018
Управлінська структура сучасної бізнес-моделі банку
ПП Антонюк
2018
Обґрунтування соціальних індикаторів оцінки ефективності функціонування суб’єктів фінансового ринку відповідно до потреб економічного аналізу
ТГ Рзаєва, ПП Антонюк, ІМ Зайцева
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 236-240, 2018
2018
Трансформаційні перетворення економічних систем виклики сучасності: монографія
КА Андрєєва, ПП Антонюк, ОЮ Білан, ВМ Бобровнік, АІ Бойко, ...
Київ: Кондор, 2017
2017
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКРЕМИХ СУБʼЄКТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
ТГ Рзаєва, ГІ Рзаєв, ПП Антонюк
Рецензенти, 277, 2017
2017
Етапність процесу управління фінансовими ризиками суб'єктів підприємництва
РС Квасницька, ПП Антонюк
Хмельницький національний університет, 2017
2017
Трудовий потенціал суб’єктів фінансового ринку та напрями його оцінювання відповідно до потреб економічного аналізу
ГІ Рзаєв, ПП Антонюк, ВВ Кушнір
Хмельницький національний університет, 2017
2017
Корпоративна стратегія банку на різних стадіях життєвого циклу
НС Тимошик, П Антонюк
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму …, 2016
2016
Взаємозв’язки у сфері соціальної безпеки підприємств
ПП Антонюк
Хмельницький національний університет, 2016
2016
РОЛЬ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ І СТРАХОВИХ БРОКЕРІВ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
ВО ПАСІЧНИК, ПП АНТОНЮК
Перспективи розвитку фінансової системи: економічні та, 57, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20