Оксана Зибарева (Oksana Zybareva, Оксана Зыбарева)
Оксана Зибарева (Oksana Zybareva, Оксана Зыбарева)
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Актуалізація концепції великі дані (англ. Big Data) в умовах поширення інформаційного суспільства
ОВ Зибарева, ІП Кравчук
Економіка. Управління. Інновації, 2015
42015
Тенденции экономической преступности в регионах Украины как формы проявления девиантной социализации
ОВ Зыбарева, ОВ Шинкарюк
Вопросы современной экономики, 2013
42013
Трансформацiя соцiально-економiчного розвитку регiону в перiод ринкових перетворень (на матерiалах Чернiвецької областi)
ОВ Зибарева
42003
Формування основ управління територіями в Україні
О Зибарева
Регіональна економіка, 135-139, 2002
42002
Аналітичні можливості звітності підприємств в управлінні їх конкурентоспроможністю на основні екологічних показників
ОВ Зибарева, ЛС Гангал
Держава та регіони. – Серія «Економіка та підприємництво»., С. 3-10., 2016
32016
Поширення соціальних хвороб як наслідок акультурації українського суспільства
ОВ Зибарева
Ефективна економіка, 2013
32013
Трансформація соціально економічного розвитку ре гіону в період ринкових перетворень (на матеріалах Чернівецької області): ав тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон …
ОВ Зибарева
Львів, 2003—26 с, 0
3
Ринок кави в Україні: поточний стан та перспективи розвитку
ОВ Зибарева, ТА Воронюк
Економічний форум, 25-30, 2018
22018
Ринок кави в Україні: поточний стан та перспективи розвитку
О Зибарева, Т Воронюк
Науковий журнал «Економічний форум» Луцького національного технічного …, 2018
22018
Стратегічне управління споживчою поведінкою підприємства у системі забезпечення економічної безпеки
ОБ Раца
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2017
22017
Перспективи розвитку сільських територій в контексті українсько-румунської транскордонної співпраці Єврорегіону Верхній Прут”
СІ Белей, ОВ Зибарева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 31-36, 2015
22015
Парадокси розвитку людського капіталу в умовах соціалізації економіки
ОВ Зибарева
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
22014
Механізми попередження девіантної соціалізації економіки регіонів
ОВ Зибарева
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2014
22014
Суть девіантної соціалізації економіки регіональних суспільних систем та підходи до її вивчення
ОВ Зибарева
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник …, 2011
22011
Сучасний стан зовнішньої заборгованості України:[Електронний ресурс]
ОВ Зибарева
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/17_AND_2010/Economics/68892. doc. htm, 0
2
Девіантна соціалізація економіки регіонів України
ОВ Зибарева
Зибарева Оксана Василівна, 0
2
Вивчення ринкового середовища в системі стратегічного впливу на споживчу поведінку
ОБ Раца
Вісник соціально-економічних досліджень, 135-142, 2017
12017
Корпоративна соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку підприємництва
О Зибарева, Л Вербівська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 20-35, 2017
12017
Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility
PI Shylepnytskyi, OV Zybareva, OV Popadiuk
Науковий вісник Полісся, 50-55, 2017
12017
The evaluation of social welfare as a factor of economic growth of Ukraine
O Zybareva, A Skyts'ko, O Petrashchak
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20