Анастасія Нагорна /Anastasiia Nagorna/ Анастасія Галущак
Анастасія Нагорна /Anastasiia Nagorna/ Анастасія Галущак
Verified email at vntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Analyzing the criteria for fuzzy classifier learning
SD Shtovba, OD Pankevich, AV Nagorna
Automatic control and computer sciences 49 (3), 123-132, 2015
272015
Анализ критериев обучения нечеткого классификатора
СД Штовба, ОД Панкевич, АВ Галущак
Автоматика и вычислительная техника:№ 3., 2019
72019
Вплив викидів автотранспорту на розвиток хвороб органів дихання у Вінницькій області
АВ Нагорна, ЛМ Скорина
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 20-23, 2011
7*2011
Критерії навчання нечіткого класифікатора на основі відстані між головними конкурентами
СД Штовба, АВ Галущак
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2016
22016
Логічне виведення по нечіткій базі знань з різнорідними правилами
СД Штовба, АВ Нагорна
Автоматика-2013, 330-331, 2013
22013
Сравнение критериев обучения нечеткого классификатора с голосующими правилами
СД Штовба, АВ Галущак
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2015
12015
Ідентифікація багатофакторних залежностей за допомогою баз знань. Лабораторний практикум
СД Штовба, АВ Галущак
ВНТУ, 2015
12015
Розробка біоцентрично-мережевої структури екологічної мережі міста Вінниця з використанням геоінформаційних технологій
ЄМ Крижановський, АВ Нагорна
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (10 (72)), 2014
12014
Політична комунікація як чинник формування та сприйняття політичної реальності
АВ Галущак
ХНЕУ, 2013
12013
Регресійні моделі впливу викидів автотранспорту на частоту захворювань органів дихання у Вінницькій області
СД Штовба, АВ Нагорна
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 86-90, 2012
12012
Моделі стикування гібридних нечітких баз знань різних типів в ієрархічному нечіткому класифікаторі
АВ Галущак
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Быстрое обучение нечеткого классификатора по методу главных конкурентов
СД Штовба, АВ Галущак
Международный научно-практический форум «Наука и бизнес», 1 июля 2016 г …, 2016
2016
Навчання нечіткого класифікатора за принципом головних конкурентів
АВ Галущак
ВНТУ, 2016
2016
Навчання нечіткого класифікатора з урахуванням лише головних конкурентів
СД Штовба, АВ Галущак
ВНТУ, 2016
2016
Analysis of criteria for fuzzy classifier learning
SD Shtovba, OD Pankevich, AV Nagorna
Automatic Control and Computer Sciences.№ 3: 123-132., 2015
2015
Сomparison of learning criteria for fuzzy classifier with voting rules
S Shtovba, A Galushchak
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2015
2015
Ідентифікація залежностей за допомогою гібридної нечіткої бази знань з різнорідними правилами
СД Штовба, АВ Нагорна, РО Тилець
ВНТУ, 2014
2014
Логічне виведення за їєрархічними нечіткими базами знань
СД Штовба, АВ Нагорна
Обчислювальний інтелект (Результати, проблеми, перспективи), 128-131, 2013
2013
Критерії навчання нечіткого класифікатора, що враховують платіжну матрицю
СД Штовба, ОД Панкевич, АВ Нагорна
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 84-90, 2013
2013
Ідентифікація залежності впливу викидів від автомобілів на частоту захворювань органів дихання
СД ШТОВБА, АВ НАГОРНА
Вісник Хмельницького національного університету, 34-37, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20