Анастасія Нагорна /Anastasiia Nagorna/ Анастасія Галущак
Анастасія Нагорна /Anastasiia Nagorna/ Анастасія Галущак
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Analyzing the criteria for fuzzy classifier learning
SD Shtovba, OD Pankevich, AV Nagorna
Automatic control and computer sciences 49 (3), 123-132, 2015
182015
Анализ критериев обучения нечеткого классификатора
СД Штовба, ОД Панкевич, АВ Нагорная
Автоматика и вычислительная техника, 2015
72015
Вплив викидів автотранспорту на розвиток хвороб органів дихання у Вінницькій області
АВ Нагорна, ЛМ Скорина
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 20-23, 2011
5*2011
Розробка біоцентрично-мережевої структури екологічної мережі міста Вінниця з використанням геоінформаційних технологій
ЄМ Крижановський, АВ Нагорна
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 8-12, 2014
12014
Логічне виведення по нечіткій базі знань з різнорідними правилами
СД Штовба, АВ Нагорна
Автоматика-2013, 330-331, 2013
12013
Регресійні моделі впливу викидів автотранспорту на частоту захворювань органів дихання у Вінницькій області
СД Штовба, АВ Нагорна
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 86-90, 2012
12012
Критерії навчання нечіткого класифікатора на основі відстані між головними конкурентами
СД Штовба, АВ Галущак
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2016
2016
Навчання нечіткого класифікатора за принципом головних конкурентів
АВ Галущак
ВНТУ, 2016
2016
Навчання нечіткого класифікатора з урахуванням лише головних конкурентів
СД Штовба, АВ Галущак
ВНТУ, 2016
2016
СРАВНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОБУЧЕНИЯ НЕЧЕТКОГО КЛАССИФИКАТОРА С ГОЛОСУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ
СД Штовба, АВ Галущак
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2015
2015
Сomparison of learning criteria for fuzzy classifier with voting rules
S Shtovba, A Galushchak
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2015
2015
Ідентифікація багатофакторних залежностей за допомогою баз знань. Лабораторний практикум
СД Штовба, АВ Галущак
ВНТУ, 2015
2015
Виды, формы и методы экономического анализа
АВ Галущак
Управління розвитком, 117-121, 2014
2014
Внутриличностные конфликты: формы проявления, виды, факторы разрешения
АВ Галущак
Управління розвитком, 126-128, 2014
2014
Развитие системы государственного аудита в Украине
АВ Галущак
Управління розвитком, 31-33, 2014
2014
Украинская реклама и ее развитие
АВ Галущак
Управління розвитком, 29-31, 2014
2014
Государственное регулирование цен в торговле: государственный контроль и ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения в сфере ценообразования
АВ Галущак
Управління розвитком, 72-74, 2014
2014
Ідентифікація залежностей за допомогою гібридної нечіткої бази знань з різнорідними правилами
СД Штовба, АВ Нагорна, РО Тилець
ВНТУ, 2014
2014
Development of biocentric-network structure of vinnytsia environmental network using geoinformational technologies
ЄМ Крижановський, АВ Нагорна
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (10 (72)), 8-12, 2014
2014
Логічне виведення за їєрархічними нечіткими базами знань
СД Штовба, АВ Нагорна
Обчислювальний інтелект (Результати, проблеми, перспективи), 128-131, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20