Поддєрьогін Анатолій Микитович
Поддєрьогін Анатолій Микитович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
7092006
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
6992006
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
6992006
Редкол.: ВС Стельмах (голова) та ін
Е банківської справи України
К.: Молодь, Ін Юре 680, 4, 2001
406*2001
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2752017
Редкол.: ВС Стельмах (голова) та ін
Е банківської справи України
К.: Молодь, Ін Юре 680, 4, 2001
2712001
Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія
ЛА Костирко
Х.: фактор 336, 76, 2008
2462008
Фінансовий аналіз: навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
2152007
Економічний аналіз господарської діяльності
ВІ Іващенко, МА Болюх
К.: ЗАТ «Нічлава, 1999
1161999
Ефективність управління грошовими потоками підприємства
АМ Поддєрьогін, ЯІ Невмержицький
Фінанси України, 119-127, 2007
1122007
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства. Наукове видання
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
742007
Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні
ОА Островська, ОБ Соколова
Наукові праці НДФІ, 110-120, 2011
73*2011
Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: монографія
ЛА Костирко
Луганськ: Вид-во «Ноулідж, 2012
392012
Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України
АМ Поддєрьогін, АВ Корнилюк
Видавництво ДННУ «Академія фінансового управління», 2009
382009
Стратегія фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта: методологія і організація: монографія
ЛА Костирко
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002
382002
Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування
ВВ Бабіч, АМ Поддєрьогін
Фінанси України, 71-76, 2010
362010
Амортизаційна політика підприємства на сучасному етапі реформування економіки України
НД Бабяк
Теорія і практика перебудови економіки, 61-64, 2001
362001
Фінансова стійкість підприємств в економіці України:[монографія]
АМ Поддєрьогін, ЛЮ Наумова
К.: КНЕУ 314, 2011
292011
Кредитування агроформувань: проблеми та напрями стабілізації
БА Дадашев, СГ Черемісіна
Полтавська Державна аграрна академія, 2012
282012
Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємств
НД Баб’як
Фінанси України, 34-40, 2001
282001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20