Поддєрьогін Анатолій Микитович
Поддєрьогін Анатолій Микитович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2008
7002008
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2008
6912008
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2008
6912008
Редкол.: ВС Стельмах (голова) та ін
Е банківської справи України
К.: Молодь, Ін Юре 680, 4, 2001
382*2001
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2902017
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2902017
Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія
ЛА Костирко
Х.: фактор 336, 76, 2008
2652008
Редкол.: ВС Стельмах (голова) та ін
Е банківської справи України
К.: Молодь, Ін Юре 680, 4, 2001
2552001
Фінансовий аналіз: навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
1992007
Ефективність управління грошовими потоками підприємства
АМ Поддєрьогін, ЯІ Невмержицький
Фінанси України, 119-127, 2007
1112007
Економічний аналіз господарської діяльності
ВІ Іващенко, МА Болюх
К.: ЗАТ «Нічлава, 1999
981999
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства:[наукове видання]
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
772007
Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні
ОА Островська, ОБ Соколова
Наукові праці НДФІ, 110-120, 2011
64*2011
Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: монографія
ЛА Костирко
Луганськ: Вид-во «Ноулідж, 2012
402012
Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України
АМ Поддєрьогін, АВ Корнилюк
Видавництво ДННУ «Академія фінансового управління», 2009
392009
Стратегія фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта: методологія і організація: монографія
ЛА Костирко
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002
382002
Фінансова стійкість підприємств в економіці України: монографія
АМ Поддєрьогін, ЛЮ Наумова
К.: КНЕУ 314, 2011
332011
Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування
ВВ Бабіч, АМ Поддєрьогін
Фінанси України, 71-76, 2010
322010
Кредитування агроформувань: проблеми та напрями стабілізації
БА Дадашев, СГ Черемісіна
Полтавська Державна аграрна академія, 2012
312012
Амортизаційна політика підприємства на сучасному етапі реформування економіки України
НД Бабяк
Теорія і практика перебудови економіки, 61-64, 2001
312001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20