Поддєрьогін Анатолій Микитович
Поддєрьогін Анатолій Микитович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2008
6752008
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2008
6662008
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2008
6662008
Редкол.: ВС Стельмах (голова) та ін
Е банківської справи України
К.: Молодь, Ін Юре 680, 4, 2001
371*2001
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2782017
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2782017
Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія
ЛА Костирко
Х.: фактор 336, 76, 2008
2532008
Редкол.: ВС Стельмах (голова) та ін
Е банківської справи України
К.: Молодь, Ін Юре 680, 4, 2001
2472001
Фінансовий аналіз: навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
1922007
Ефективність управління грошовими потоками підприємства
АМ Поддєрьогін, ЯІ Невмержицький
Фінанси України, 119-127, 2007
1072007
Економічний аналіз господарської діяльності
ВІ Іващенко, МА Болюх
К.: ЗАТ «Нічлава, 1999
941999
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства:[наукове видання]
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
742007
Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні
ОА Островська, ОБ Соколова
Наукові праці НДФІ, 110-120, 2011
62*2011
Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: монографія
ЛА Костирко
Луганськ: Вид-во «Ноулідж, 2012
392012
Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України
АМ Поддєрьогін, АВ Корнилюк
Видавництво ДННУ «Академія фінансового управління», 2009
392009
Стратегія фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта: методологія і організація: монографія
ЛА Костирко
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002
362002
Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування
ВВ Бабіч, АМ Поддєрьогін
Фінанси України, 71-76, 2010
322010
Кредитування агроформувань: проблеми та напрями стабілізації
БА Дадашев, СГ Черемісіна
Полтавська Державна аграрна академія, 2012
312012
Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємств
НД Баб’як
Фінанси України, 34-40, 2001
282001
Амортизаційна політика підприємства на сучасному етапі реформування економіки України
НД Бабяк
Теорія і практика перебудови економіки, 61-64, 2001
282001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20