Підписатись
Поддєрьогін Анатолій Микитович
Поддєрьогін Анатолій Микитович
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств: підручник
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2006
7962006
Редкол.: ВС Стельмах (голова) та ін
Е банківської справи України
К.: Молодь, Ін Юре 680, 4, 2001
412*2001
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
3272017
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
3272017
Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія
ЛА Костирко
Х.: фактор 336, 76, 2008
2792008
Редкол.: ВС Стельмах (голова) та ін
Е банківської справи України
К.: Молодь, Ін Юре 680, 4, 2001
2752001
Фінансовий аналіз: навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
2222007
Ефективність управління грошовими потоками підприємства
АМ Поддєрьогін, ЯІ Невмержицький
Фінанси України, 119-127, 2007
1162007
Економічний аналіз господарської діяльності
ВІ Іващенко, МА Болюх
К.: ЗАТ «Нічлава, 1999
1021999
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства: наукове видання
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
812007
Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні
ОА Островська, ОБ Соколова
Наукові праці НДФІ, 110-120, 2011
69*2011
Фінансова стійкість підприємств в економіці України:[монографія]
АМ Поддєрьогін, ЛЮ Наумова
К.: КНЕУ 14, 2011
532011
Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: монографія
ЛА Костирко
Луганськ: Вид-во «Ноулідж, 2012
492012
Стратегія фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта: методологія і організація: монографія
ЛА Костирко
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002
472002
Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств
ОМ Проволоцька, АВ Воронкова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 129-133, 2018
412018
Фінанси підприємств:[навч. посіб.]
АМ Поддєрьогін
Поддєрьогін АМ–К.: КНЕУ, 2005
412005
Фінанси підприємств:[навч. посіб.]
АМ Поддєрьогін
Поддєрьогін АМ–К.: КНЕУ, 2005
412005
Фінанси підприємств:[навч. посіб.]
АМ Поддєрьогін
Поддєрьогін АМ–К.: КНЕУ, 2005
412005
Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України
АМ Поддєрьогін, АВ Корнилюк
Фінанси України, 94-100, 2009
392009
Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування
ВВ Бабіч, АМ Поддєрьогін
Фінанси України, 71-76, 2010
362010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20