Подписаться
Володимир Олексійович Потапов
Володимир Олексійович Потапов
Державний біотехнологічний університет Харків
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підручник
АМ Поперечний, ВО Потапов, ВГ Корнійчук
Київ: Центр учбової літератури, 2012
162012
Кинетика сушки: анализ и управление процессом: монография
ВА Потапов
Х.: ХДУХТ, 2009
15*2009
Эффект динамического структурирования влаги в процессе сушки
МА Гришин, НИ Погожих, ВА Потапов
Промышленная теплотехника 23 (4-5), 100-105, 2001
122001
Научные основы анализа и управления кинетикой сушки пищевого сырья
ВА Потапов
Потапов ВА− Х, 2007
112007
Моделювання технологічних процесів харчових виробництв. Навчальний посібник
ВО Потапов
Харків: ХДУХТ, 2008
102008
Анализ способов сушки и оценка качества сушеной виноградной выжимки
ВА Потапов, ЕН Якушенко, МВ Жеребкин
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 38-41, 2013
92013
Повышение энергоэффективности сушки виноградных выжимок в массообменном модуле с кондуктивным подводом теплоты
ВА Потапов, ЕН Якушенко
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 179-184, 2013
82013
Раціональні режими сушіння овочів змішанним теплопідводом
ВО Потапов
ОТІХП, 1994
81994
Використання мікрохвильової вакуумної обробки в процесах виробництва овочевих концентратів
ОІ Черевко, ВМ Михайлов, ВО Потапов, ІВ Бабкіна, СВ Михайлова
Харків: ХДУХТ, 2014
62014
Течія в'язкопластичної рідини в плоскому каналі
ЕВ Білецький, ВО Потапов, ЮА Толчинський, ОВ Петренко
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 122-126, 2010
62010
Український національний консенсус з обстеження та лікування жінок після проходження первинного цервікального скринінгу
НА Володько, АБ Вінницька, ВВ Камінський, ТФ Татарчук, ОВ Попков, ...
REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, 8-14, 2018
52018
Обладнання підприємств сфери торгівлі: навч. посібник
ОІ Черевко, ОВ Новікова, ВО Потапов
К.: Ліра-К, 2010
42010
Рациональные режимы сушки овощей смешанным теплоподводом
ВА Потапов
41994
Особенности кинетики СТП-сушки пищевых растительных материалов
МА Гришин, НИ Погожих, ВА Потапов
Проблемы общественного питания на пути к рынку: Сб. научн. раб.—Харьков …, 1993
41993
Influence of emulsion systems of cryoprotective action on thermophysical properties of meat systems
MO Yancheva, EB Dromenko, VA Potapov, OA Hrynchenko
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (10), 34-39, 2014
32014
Кинетика явлений переноса в процесс сушки: монография
ВА Потапов
Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013
32013
До питання розрахунку внутрішніх джерел теплоти під час мікрохвильової обробки харчових продуктів
ВО Потапов, ВВ Качалов, СВ Михайлова
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2013
32013
Структурно-енергетичний метод аналiзу iзотерм сорбцiї-десорбцiї харчової сировини
ВО Потапов
Прогресивнi технiка та технологiї харчових виробництв, ресторанного …, 2005
32005
Способ определения свободной и связаной влаги
НИ Погожих, ВА Потапов, АО Пак
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України …, 2004
32004
Модель поведения влаги в процессах сушки
ВА Потапов, НИ Погожих
Промышленная теплотехника 25 (4), 423-425, 2003
32003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20