Подписаться
Олексій Євгенович Найденко Oleksii Naidenko
Олексій Євгенович Найденко Oleksii Naidenko
ХНЕУ імені Семена Кузнеця (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics)
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія
ЮБ Іванов, ОМ Тищенко
Х.: Вд «ІНЖЕк 383, 2006
1932006
Энциклопедия теоретических основ налогообложения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЕВ Балацкий, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью Издательство Юнити-Дана, 2016
872016
Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения
ИА Майбуров, АП Киреенко, ЮБ Иванов, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2013
862013
Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: монографія
ЮБ Іванов
Х.: Вид-во ІНЖЕК, 2007
722007
Налоговые льготы. Теория и практика применения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СВ Антоненко, АС Баландина, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2015
712015
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Крисоватый, ИВ Алексеев, ...
Кондор, 2011
502011
Податковий контроль
ОЄ Найденко, АЕ Найденко
ХНЕУ, 2012
422012
Методика діагностики стану внутрішнього середовища підприємства
ОЄ Найденко
Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля, 84, 2005
372005
Податковий облік та звітність: підручник
ЮБ Іванов, ВВ Карпова, ОЄ Найденко
К.: Знання, 2011
242011
Регулятивний потенціал податкової системи України: монографія
ЮБ Іванов
Харків: Вид. КНЕУ, 2009
242009
монографія
С потенціал продуктивних сил регіонів України
ЮБ Іванов, ОМ Тищенко, КВ Давискіба та ін, 2009
232009
Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій
ЮБ Іванов, ІА Майбуров
Навчальний посібник. Х.: ВД «ІНЖЕК, 2010
212010
Проблеми екологічного оподаткування та шляхи їх вирішення
ОЄ Найденко, АЕ Найденко
192017
Основні аспекти становлення та розвитку митної справи України
КОВ Найденко Олексій Євгенович, Єніна Анастасія Олександрівна
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
162018
Реалізація принципу соціальної справедливості в оподаткуванні фізичних осіб
НОЄ Сідельникова Л. П.
Економіка розвитку, 86-96, 2017
162017
Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення митної безпеки держави
ОЄ Найденко, ЄС Рєзнікова, OY Nаidеnkо
142019
Налоговый менеджмент. Продвинутый курс
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЛН Васянина, СА Жернаков, ВВ Карпова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2014
122014
Податкове регулювання соціального розвитку: світовий досвід та тенденції в Україні
ЮБ Іванов
монографія/ЮБ Іванов, ОМ Тищенко, ОВ Грачов та ін., за ред. ЮБ Іванова.—Х …, 2012
112012
Особые экономические зоны. Зарубежный и отечественный опыт
ФФ Адигамова, МЮ Андреева, АС Баландина, КА Баннова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2017
102017
Внутрішньовиробничі аспекти формування конкурентної стратегії підприємства
ОЄ Найденко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація і …, 0
8
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20