Підписатись
Олексій Євгенович Найденко Oleksii Naidenko
Олексій Євгенович Найденко Oleksii Naidenko
ХНЕУ імені Семена Кузнеця (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics)
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія
ЮБ Іванов, ОМ Тищенко
Х.: Вд «ІНЖЕк 383, 4, 2006
1912006
Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения
ИА Майбуров, АП Киреенко, ЮБ Иванов, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2013
902013
Энциклопедия теоретических основ налогообложения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЕВ Балацкий, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью Издательство Юнити-Дана, 2016
882016
Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: монографія
ЮБ Іванов
Х.: Вид-во ІНЖЕК, 2007
722007
Налоговые льготы. Теория и практика применения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СВ Антоненко, АС Баландина, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2015
702015
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Крисоватый, ИВ Алексеев, ...
Кондор, 2011
502011
Особые экономические зоны. Зарубежный и отечественный опыт
ФФ Адигамова, МЮ Андреева, АС Баландина, КА Баннова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2017
462017
Податковий контроль
ОЄ Найденко, АЕ Найденко
ХНЕУ, 2012
412012
Методика діагностики стану внутрішнього середовища підприємства
ОЄ Найденко
Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля, 84, 2005
342005
Податковий облік та звітність: підручник
ЮБ Іванов, ВВ Карпова, ОЄ Найденко
К.: Знання, 2011
252011
Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій
ЮБ Іванов, ІА Майбуров
Навчальний посібник. Х.: ВД «ІНЖЕК, 2010
252010
Регулятивний потенціал податкової системи України: монографія
ЮБ Іванов
Харків: Вид. КНЕУ, 2009
242009
монографія
С потенціал продуктивних сил регіонів України
ЮБ Іванов, ОМ Тищенко, КВ Давискіба та ін, 2009
232009
Основні аспекти становлення та розвитку митної справи України
КОВ Найденко Олексій Євгенович, Єніна Анастасія Олександрівна
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
202018
Проблеми екологічного оподаткування та шляхи їх вирішення
ОЄ Найденко, АЕ Найденко
202017
Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення митної безпеки держави
ОЄ Найденко, ЄС Рєзнікова
162019
Реалізація принципу соціальної справедливості в оподаткуванні фізичних осіб
НОЄ Сідельникова Л. П.
Економіка розвитку, 86-96, 2017
162017
Налоговый менеджмент. Продвинутый курс
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЛН Васянина, СА Жернаков, ВВ Карпова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2014
122014
Реалізація методів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в митній справі
ВФ Тищенко, ОЄ Найденко, ВМ Остапенко
112022
Податкове регулювання соціального розвитку: світовий досвід та тенденції в Україні:[монографія]
ЮБ Іванов
монографія/ЮБ Іванов, ОМ Тищенко, ОВ Грачов та ін., за ред. ЮБ Іванова.—Х …, 2012
112012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20