Олена Власова
Олена Власова
асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Система мотивации-как привлечь и удержать
Т Копачевская, Е Власова
Управление персоналом, 18-19, 2010
1182010
Особенности представлений молодежи о СПИДе и раке
ИБ Бовина, ЕВ Власова
Мир психологии, 209-221, 2002
212002
Тиотриазолин в комплексном лечении функциональных заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей и подростков
ЛН Боярская, ВИ Мазур, ИВ Солодова, ИА Жиленко, НА Долженко, ...
Провизор 6, 22-3, 2003
202003
Research of the protection actions of derived 2-oxoindole in acute stress
R Lutsenko, A Vakhnenko, E Vlasova
Aluna, 2017
52017
Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини
ОВ Власова
ступеня канд. мед. н.: спец. 14.03. 01 “Нормальна анатомія”/ОВ Власова …, 0
3
Діагностична цінність гострофазових показників інфекційно-запального процесу у діагностиці раннього неонатального сепсису
КО Колоскова, ЛО Безруков, ЛВ Колюбакіна, ОВ Власова
Міжнародній журнал педіатрії, акушерства та гінекології 9 (3), 58-64, 2016
22016
Історія кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинської державної медичної академії
ЛВ Тарасенко, ОВ Власова, ПМ Скорейко
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 2 (3), 69-75, 2003
22003
Досвід застосування методів інтерактивного навчання при викладанні клінічної фармакології
А Капустянська, НВ Моісєєва, АВ Вахненко, Г Островська, ОВ Власова
12016
Изучение природы триполифосфата железа и состава триполифосфатного покрытия гравиметрическим методом с промывкой
ЕВ Власова, ВЛ Коваленко, ВА Коток
Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 136-144, 2015
12015
Особенности изменения реографических показателей кровообращения кроликов при моделировании хронической фтористой интоксикации и экспериментальной профилактики
ЕВ Власова
Вісник проблем біології і медицини, 2010
12010
Использование препарата Тиотриазолин в комплексном лечении функциональных заболеваний сердечнососудистой системы у детей и подростков
ЛН Боярская, ВИ Мазур, ИВ Солодова, ИА Жиленко, НА Долженко, ...
Клиническая педиатрия, 2, 2006
12006
Топографо-анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини у плодів
ОВ Власова
Таврич. медико-биолог. вестн 8 (3), 15-17, 2005
12005
Ультраструктурные проявления реакции эндотелия обменных микрососудов миокарда при экспериментальной фтористой интоксикации
ОВ Власова, ЕВ Власова
Буковинський державний медичний університет, 2003
12003
Особливості сонографічного дослідження дванадцятипалої кишки в ранньому періоді онтогенезу людини
ЮТ Ахтемійчук, ОВ Власова, СЄ Фокіна
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”.–2005.–Вип 24, 3-5, 0
1
ВПЛИВ ВМІСТУ УЛЬТРАДРІБНИХ ЧАСТОЧОК В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ НА ПЕРЕБІГ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ
ОВ Власова, ЛО Безруков, ОО Шахова, ЛІ Власик
Immunology and Allergy: Science and Practice, 29-33, 2020
2020
Клініко-епідеміологічний аналіз материнських чинників схильності до неонатального сепсису за умов різного екологічного впливу
OV Vlasova, LO Bezrukov, OK Koloskova
Сучасна педіатрія. Україна, 33-37, 2019
2019
Діагностична цінність серологічних маркерів неонатального сепсису в умовах хронічного контакту з малими дозами сполук важких металів
ОВ Власова, ЛО Безруков, ОК Колоскова
Імунологія та алергологія: наука і практика, 52-59, 2019
2019
Оптимізація місць секціонування електричної мережі з відновлювальними джерелами енергії
ОВ Власова
ВНТУ, 2019
2019
Ризик формування природжених вад розвитку в новонароджених, матері яких проживають в умовах геохімічного неблагополуччя (аналіз секційного матеріалу за 10 років)
ОВ Власова
Буковинський медичний вісник, 17-21, 2018
2018
Вплив забруднення важкими металами ґрунтів на формування природжених вад розвитку у дітей
ОВ Власова, ІВ Ластівка
Перинатология и педиатрия, 69-72, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20