Підписатись
Дмитрий Шаульский
Дмитрий Шаульский
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математична обробка геодезичних вимірів: навч. посібник.
КО Метешкін, ОО Воронков
ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2012
132012
Практикум з математичної обробки геодезичних вимірів: навч. посібник.
КО Метешкін, ДВ Шаульський
62014
Конспект лекцій з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ»(для студентів 3 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій).
ДВ Шаульський
22015
Застосування сучасних методик фотограмметричного та геоінформаційного аналізу для забезпечення земельно-майнових відносин
ОВ Кондращенко, МЛ Мироненко, ДВ Шаульський
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 94-99, 2018
12018
Конспект лекцій з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ»(для студентів 1 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і …
ДВ Шаульський
12013
Конспект лекцій з дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ»(для студентів 1 і 3 курсів денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»).
ДВ Шаульський
12012
Геоінформаційне забезпечення прийняття просторово-планувальних рішень при управлінні урбанізованими територіями в умовах невизначеності
ІМ Патракеєв, ОГ Міхно, ДВ Шаульський
Вісник геодезії та картографії, 29-33, 2010
12010
Конспект лекцій з дисципліни «ТОПОГРАФІЯ»(для студентів 2 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.080101–Геодезія, картографія та землеустрій).
ДВ Шаульський
2015
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво».
ДВ Шаульський
2009
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Вища геодезія»(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101–Геодезія …
ДВ Шаульський
Електронний курс з геодезії для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
ДВ Шаульський, ІС Глушенкова
Електронний курс з математичної обробки геодезичних вимірів для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та …
ДВ Шаульський
Шаульський ДВ Конспект лекцій з дисципліни «ТОПОГРАФІЯ»(для студентів 2 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
ДВ Шаульський
Вивчення топографічного плану. Картометричні роботи: методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії (для …
ГІ Коба, ДВ Шаульський
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК: ПРАКТИКУМ З МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ. Практикум для виконання лабораторних, самостійних та розрахунково-графічних робіт з дисципліни …
КО Метешкін, ДВ Шаульський
Електронний курс щодо проходження геодезичної практики, навчальної практики (геодезичної) та практики з інженерної геодезії для студентів 1 та 2 курсів денної та заочної форм …
ВА Пеньков, ВВ Умніцин, ДВ Шаульський, ГІ Коба, АЮ Кащавцева, ...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ»(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 …
ДВ Шаульський
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ»(для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та …
ДВ Шаульський
МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» вищих навчальних закладів
КО Метешкін, ДВ Шаульський
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Основи землевпорядкування і кадастру»(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної …
ДВ Шаульський
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20