Follow
Маслійчук Володимир, Маслийчук Владимир, Volodymyr Masliychuk
Маслійчук Володимир, Маслийчук Владимир, Volodymyr Masliychuk
Національний університет Києво-Могилянська академія
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Провінція на перехресті культур: дослідження з історії Слобідської України ХVII-ХІХ ст
ВЛ Маслійчук
Харківський приватний музей міської садиби, 2007
392007
Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст
В Маслійчук
Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 27, 2008
252008
Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII–першої третини XVIII ст
В Маслійчук
Х.: ВД «Райдер, 2003
252003
История харьковского городского самоуправления 1654 - 1917
А Антонов, В Маслийчук, А Парамонов
Регион-информ, 2004
242004
Неповнолітні злочинці в Харківскому намісництві: 1780-1796 рр
ВЛ Маслійчук
Kharkivsʹkyĭ pryvatnyĭ muzeĭ misʹkoï sadyby, 2011
202011
Девіантна поведінка жінки на Слобожанщині в 80-90-х рр. ХVІІІ ст.(за матеріалами повітових судів Харківського намісництва)
В Маслійчук
СОЦІУМ. Альманах соціальної історії, 2005
162005
Козацька старшина Харківського слобідського полку 1654–1706 рр.
ВЛ Маслійчук
Х.: Ун-т внутр. справ, 1999
141999
Слобідська Україна
В Маслійчук
132008
Про “батьківство” та “материнство” на Лівобережній Україні другої половини ХVІІІ ст.
В Маслійчук
Народна творчість та етнографія, 2008
112008
До питання про дитячу та підліткову працю на лівобережній та слобідській Україні в другій половині XVIII ст
В Маслійчук
Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в, 87-98, 2012
92012
Насильство в родині на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст.
В Маслійчук
СОЦІУМ. Альманах соціальної історії.–2007.–Вип 7, 243-263, 2007
92007
Розправа над військовополоненими-мусульманами у Валках 1812 р.: видимі та приховані механізми конфлікту початку ХІХ ст.
В Маслійчук
Соціум. Альманах соціальної історії, 2003
82003
Советизация исторической науки по-украински
В Маслийчук, А Портнов
Неприкосновенный запас 3, 245 - 276, 2012
72012
Вік дорослішання: початок повної кримінальної відповідальності в Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст.
ВЛ Маслійчук
Український історичний журнал, 2010
72010
Сумський полковник Герасим Кондратьєв
ВЛ Маслійчук
Український історичний журнал, 77-87, 2006
72006
Прагнення “шляхетськості” козацької старшини Слобожанщини (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.)
В Маслійчук
Україна в Центрально-Східній Європі, 2004
72004
Деякі відомості про ігри та іграшки для дітей у Слобідській і Лівобережній Україні в другій половині XVIII століття
В Маслійчук
Народна творчість та етнографія, 2010
62010
Дитина та голодні роки (стратегії дорослої та дитячої поведінки на Північному Лівобережжі у 80-х рр. XVIII ст.)
В Маслійчук
Сiверянський лiтопис, 2008
62008
Provinciia na Perekhresti Kul’tur. Doslidzhenn’az Istorii Slobids’ koii Ukraiiny XVII–XIX st
V Masliychuk
Kharkiv: Kharkivskii Pryvatnyi Muzei Miskoi Sadyby, 2007
62007
Генеза та еволюція слобідського козацтва
ВЛ Маслійчук
Історія українського козацтва: нариси: у 2, 632-643, 0
6
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20