Подписаться
Олена Ревуцька Olena Revutska Елена Ревуцкая
Олена Ревуцька Olena Revutska Елена Ревуцкая
Бердянський державний педагогічний університет (Berdyansk State Pedagogical University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник
МК Шеремет, ОВ Ревуцька
К.: Знання, 2009
342009
Словотворча робота як засіб збагачення лексичного запасу молодших школярів із тяжкими вадами мовлення (ТВМ
О Ревуцька
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003
222003
Інноваційні технології в навчанні осіб з особливими потребами
ОВ Ревуцька
URL: http://ena. lp. edu. ua/bitstream/ntb/20509/1/164-Revutska-265-267. pdf, 2010
14*2010
Збагачення лексичного запасу молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у процесі засвоєння словотворчих засобів
ОВ Ревуцька
Ткачук ОВ, 2007
82007
Інноваційні технології в спеціальній освіті
О Ревуцька
Бердянськ : БДПУ, 2018
62018
Методика навчання української мови молодших школярів із порушеннями мовленнєвого розвитку (у процесі засвоєння словотворчих засобів)
МК Шеремет, ОВ Ревуцька
НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
52009
Взаимосвязь процесса формирования зубочелюстной системы и онтогенеза ее основных функций у детей с речевыми расстройствами
Е Ревуцкая, Т Бредун
Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives …, 2014
42014
Social Intelligence as a Factor of Socio-Psychological Adaptation of University Students with Special Educational Needs during Distance Learning due to the COVID-19
O Starynska, L Spivak, A Osmanova, O Revutska
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 15 (1), 441-462, 2023
32023
Вибранi питання логопедiї: навч. посiбн.., ОВ Ревуцька.-Бердянськ., ФО-П Ткачук О
ОВ Ревуцька
32014
Виконання лексичних вправ молодшими школярами із тяжкими вадами мовлення на уроках української мови
О Ревуцька
Дефектологія, С. 18-22., 2002
22002
Формування лексичних умiнь та навичок в процесi словотворчої роботи у молодших школярiв з тяжкими вадами мовлення (ТВМ)
ОВ Ревуцька
22000
Implementing Neuropedagogical Innovation in Schools: From Theory to Practice
O Piddubna, A Maksymchuk, D Lytvychenko, O Revutska, M Moskalenko, ...
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 14 (2), 37-58, 2023
2023
Advice on communication with children of pre-school age with the autism spectrum disorder
OR Yevheniia Lyndina
Proceedings of the II International Education Forum «Best Educational …, 2021
2021
Технології логопедичного обстеження: навчально-методичний посібник / упор. Є. Ю. Линдіна, О. В. Ревуцька
ОВР Є.Ю. Линдіна
2-е видання, доповнене та доопрацьоване., 2021
2021
Використання терапії піском в корекційній роботі з дітьми з логопатологією
ЛЄ РЕВУЦЬКА Олена
Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 12th …, 2020
2020
The animated facilities as factor of emotional development of children are from speech - language pathology
LY Olena Revutska
Education during a pandemic crisis: problems and prospects. Monograph, S.113-117, 2020
2020
Historical and methodological aspect of correctional work with children with disabilities of intellectual development
OS Yevheniia Lyndina, Olena Revutska
Erbe der europäischen wissenschaft: erziehung und pädagogik, psychologie und …, 2020
2020
Aктуaльні питaння міждисциплінaрної взaємодії в оргaнізaції допомоги дітям з зубощелепними, міофункціонaльними тa мовленнєвими порушенням
ОВР Є. Ю. Линдіна
Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the …, 2020
2020
Experience, potential and prospects on issues of implementation of the inclusive education into the educational content of BSPU
OR Yevheniia Lyndina
Project approach in the didactic process of universities international …, 2020
2020
Комплексний підхід в профілактиці мовленнєвих та міофункціональних порушень у дітей дошкільного віку
ОВР Є. Ю. Линдіна
Особливі діти: освіта і соціалізація: збірник тез доповідей VІ Міжнародного …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20