Невмержицька Світлана Миколаївна (Nevmerzhytska Svitlana, Невмержицкая Светлана Николаевна)
Невмержицька Світлана Миколаївна (Nevmerzhytska Svitlana, Невмержицкая Светлана Николаевна)
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування ефективної кадрової політики на підприємстві
ТС Удовенко, СМ Невмержицька
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
122014
Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства
СМ Невмержицька, УВ Серединська
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: матеріали виступів …, 2017
6*2017
Удосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві
ІВ Кащенко, СМ Невмержицька
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
62014
Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства
СМ Невмержицька
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 1 (4), 179 …, 2011
62011
Проблеми децентралізації влади у межах регіональної політики України
ОВ Кухленко, РМ Федоряк, СМ Невмержицька
Державне управління: удосконалення та розвиток, http://www.dy.nayka.com.ua …, 2017
52017
Управлінські аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства
СМ Невмержицька, ГІ Падун
Економічні студії. Науково-практичний журнал, 57-61, 2014
52014
Причини виникнення та шляхи подолання фінансової кризи на підприємстві
СМ Невмержицька, СО Марценюк
Ефективна економіка, 2018
42018
Теоретико-методичні засади державної фінансової політики
ЄО Діденко, СМ Невмержицька
Ефективна економіка, 2017
42017
Розвиток управлінського потенціалу як запорука успішного функціонування підприємства
ВЯ Маречик, СМ Невмержицька
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки, 2013
42013
Особливості онлайн-підприємництва в Україні
ТР Цалко, СМ Невмержицька
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
32019
Удосконалення системи управління персоналом організації з врахуванням вимог міжнародних стандартів ISO
АВ Тівецька, СМ Невмержицька
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
32015
Стратегічне управління персоналом підприємства
ІА Мажура, СМ Невмержицька
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
32014
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
АВ Климюк, СМ Невмержицька
Технології та дизайн, 2013
32013
Features of social entrepreneurship as a factor in the development of social innovation
Y Khaustova, S Breus, S Nevmerzhytska, T Tsalko, T Kharchenko
Journal of Entrepreneurship Education, 2019
22019
Формування стратегії розвитку корпоративних структур на основі життєвого циклу
ТО Харченко, СМ Невмержицька, ТР Цалко
Економічний розвиток: теорія, методологія, управління, 2018
22018
Управління розвитком трудового колективу в сучасних умовах господарювання
СМ Невмержицька, ГВ Себта
Інфраструктура ринку, 232 - 236, 2017
22017
Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах невизначеності
СМ Невмержицька, ЯВ Левчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, 2018
12018
Особливості стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства
СМ Невмержицька, ЯВ Левчук
Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу, 2018
12018
Імплементування сучасного європейського досвіду при формуванні профілів освітніх програм
СМ Невмержицька, РМ Федоряк
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку …, 2016
12016
Проблеми оцінки ефективності системи управління персоналом
СМ Невмержицька, ОО Петрусенко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20