Володимир Григорович Пилипчук; Владимир Григорьевич Пилипчук; Vladimir Pilipchuk
Володимир Григорович Пилипчук; Владимир Григорьевич Пилипчук; Vladimir Pilipchuk
НДІ інформатики і права НАпрН України
Verified email at ndcpi.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Еволюція наукових поглядів стосовно поняття «державна безпека»
ВГ Пилипчук
Стратегічна панорама, 17-21, 2006
352006
Інформаційне суспільство : філософсько-правовий вимір
ДОП Пилипчук В.Г.
Ужгород : TOB «IBA», 2014
33*2014
Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України
БВМ Пилипчук В.Г.
К.: НДЦПІ НАПрН України, 2011
262011
Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства України
БВМ Пилипчук В.Г.
Матеріали круглого столу «Інформаційне суспільство: Право – Інновації …, 2011
262011
Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України
ВГ Пилипчук, ВМ Брижко
Інформація і право, 11-19, 2011
262011
Формування теоретико-правових основ забезпечення державної безпеки України (кінець ХХ–початок ХХІ століття)
ВГ Пилипчук
К.: НКЦ “Інститут оперативної діяльності та державної безпеки” СБ України, 256, 2008
252008
Становлення і розвиток недержавних суб’єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємництва): аналіт. допов.
ВВ Крутов, ВГ Пилипчук
К: НІСД, 74-163, 2011
212011
Інформаційне насилля та безпека : світоглядно-правові аспекти
ПВГ Дзьобань О.П.
Харків : Майдан, 2011
182011
Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки)
ГВМ Пилипчук В. Г., Будаков М.О.
К. : НІСД, 2012
172012
Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України
НВЯ Пилипчук В.Г, Дзьобань О.П.
Х.: Право., 2009
162009
Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України: монографія
ВГ Пилипчук, ОП Дзьобань, ВЯ Настюк
Харків: Право, 196, 2009
162009
Вплив глобалізаційних процесів на конституційний лад, територіальну цілісність і недоторканність України
ВГ Пилипчук, ОП Дзьобань
Гуманітарний часопис, 5-10, 2010
122010
Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України
ГРІ Зеленецький B.C., Ємельянов В.П., Настюк В. Я., Пилипчук В.Г.
Харків: Право., 2008
122008
Системні проблеми розвитку правової науки в інформаційній сфері
В Пилипчук
Вісник Академії правових наук України, 16-27, 2011
92011
Теоретичні та державно-правові аспекти протидії інформаційному тероризму в умовах глобалізації
ВГ Пилипчук, ОП Дзьобань
Стратегічні пріоритети 4, 12-17, 2011
92011
Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб’єктів сектору безпеки
В Пилипчук
Право України, 24-32, 2010
92010
Модель забезпечення державної безпеки: теоретико-правові проблеми
ВГ Пилипчук
Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць, 71-83, 2007
92007
Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України
БВМ Пилипчук В.Г.
Вісник Національної академії правових наук України, С. 36-50., 2017
82017
Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти
ОП Дзьобань, ВГ Пилипчук
Інформація і право, 5-14, 2015
8*2015
Актуальні проблеми становлення і розвитку правової науки в інформаційній сфері
ВГ Пилипчук
Інформація і право, 15-22, 2012
82012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20