Мірошніченко Вячеслав, Miroshnichenko Viacheslav, VM Miroshnichenko
Мірошніченко Вячеслав, Miroshnichenko Viacheslav, VM Miroshnichenko
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра фізичного
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів
ЮМ Фурман, ВМ Мірошніченко, СП Драчук
Київ НУФВСУ Олімпійська література, 2013
522013
ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІВЧАТ З УРАХУВАННЯМ СОМАТОТИПУ
ВМ МІРОШНІЧЕНКО
Львівський державний університет фізичної культури, 2008
102008
Вплив бігових оздоровчих тренувань на аеробну та анаеробну (лактатну) продуктивність організму дівчат 17 – 19 років з різним соматотипом
ЮМ Фурман, ВМ Мірошніченко
Вісник морфології 12 (2), 181-182, 2006
82006
Perspektyvni modeli fizkulturno-ozdorovchykh tekhnologii u fizychnomu vikhovanni studentiv vyshchikh navchalnykh zakladiv
YM Furman, VM Miroshnichenko, SP Drachuk
Kiev: Olympic Literature, 2013
72013
Можливості вдосконалення фізичного здоров'я та якісних параметрів рухової діяльності у жінок постпубертатного періоду онтогенезу фізичними тренуваннями різного спрямування
В Мірошніченко
72007
Perspektivni modeli fizkul'turno-ozdorovchikh tekhnologij u fizichnomu vikhovanni studentiv vishchikh navchal'nikh zakladiv
F IuM, VM Miroshnichenko, SP Drachuk
Kiev, Olympic Literature, 2013
62013
Вплив занять з фізичного виховання за програмою Міністерства освіти і науки на аеробну та анаеробну (лактатну) продуктивність дівчат з різним соматотипом
ВМ Мірошніченко
Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культурита …, 2006
62006
The maximum oxygen consumption and body structure component of women at the first period of mature age with a different somatotypes
VM Miroshnichenko, SV Salnykova, OY Brezdeniuk, SY Nesterova, ...
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
42018
An estimation of aerobic and anaerobic productivity of an organism of youth aged 17-19 years old of Podilsk region
TYF Yu M Furman, VM Miroshnichenko, O Yu Brezdeniuk
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
32018
Особливості прояву аеробних та анаеробних можливостей організму молоді з різним соматотипом
СЮ Нестерова
Physical education, sports and health culture in modern society, 225-229, 2012
22012
Пути повышения уровня физического здоровья и физической подготовленности студенток
ВН Мирошниченко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2009
22009
Характеристика фізичного здоров’я дівчат різного соматотипу в постпубертатний період розвитку
ЮСМ Фурман, В Мірошніченко
Фізіологічний журнал 52 (2), 156-157, 2006
22006
Порівняльна характеристика аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму дівчат з різним соматотипом (17–19 років)/Педагогіка, психологія та медико-біологічні …
ЮМ Фурман, ВМ Мірошніченко
Єрмакова СС–Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 65-71, 2004
22004
Оцінка фізичної підготовленості студентської молоді 18–20 років
Y Furman, V Miroshnichenko, O Brezdeniuk
Physical education, sports and health culture in modern society, 86-90, 2018
12018
Перспективи застосування технології графічного моделювання у фізичному вихованні населення
В Мірошніченко, Ю Фурман
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 529-534, 2016
12016
Вплив занять із фізичного виховання на функціональні можливості системи зовнішнього дихання дівчат 17–19 років із різними соматотипами
СЮ Нестерова, ІІ Мацейко, ВМ Мірошніченко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві …, 2015
12015
Можливості вдосконалення швидкісно-силових здібностей хлопчиків 10-11 років за допомогою різних методів розвитку фізичних якостей.
СП Драчук, ВМ Мірошніченко, ОГ Мельник
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2012
1*2012
Шляхи підвищення рівня фізичного здоров’я та фізичної підготовленості студенток
ВМ Мірошніченко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
12009
Фізіологічні особливості дітей 9-11 років, які слід враховувати при плануванні тренувальних занять з футболу.
КЄО Мірошніченко В.М., Костинська О.Л., Юшина О.В., Барабаш О.В.
Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет …, 2019
2019
Оцінка функціональної підготовленості організму молоді 20–22 років
Y Furman, V Miroshnichenko, O Brezdeniuk
Physical education, sports and health culture in modern society, 41-47, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20