Светлана Ляшенко
Светлана Ляшенко
Украинский институт экспертизы сортов растений
Подтвержден адрес электронной почты в домене sops.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Результати державного сортовивчення якості зерна сортів пшениці м’якої озимої, занесених до державного реєстру сортів рослин України
ОО Шовгун, ВВ Шелепов, ВМ Лисікова, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб, ...
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2008
2*2008
Біохімічні властивості нових сортів ріпаку
ОІ Рудник- Іващенко, ОО Шовгун, НП Щербиніна, АП Іваницька, ...
сортовивчення, 29-33, 2014
12014
Порівняльне дослідження якісних показників сучасних сортів та гібридів соняшнику у сортовипробуванні
ОО Шовгун, ВІ Ярешко, АП Іваницька, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб, ...
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2010
12010
Застосування сучасних інформаційних технологій в АСУТП цукрового виробництва
СО Ляшенко, ОС Ляшенко, ІС Біляºва
Наукові праці національного університету харчових технологій.–Київ, НТУХТ, 60-62, 2009
12009
Результати державного сортовипробування якості зерна сортів пшениці м’якої ярої (Triticum aestivum), занесених до державного реєстру сортів рослин України
ОО Шовгун, ВВ Шелепов, ВМ Лисікова, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб, ...
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2008
12008
Динаміка вмісту білка та числа падіння жита посівного озимого в розрізі грунтово-кліматичних зон в середньому за 2017-2019 рр.
ОВ Топчій, СО Ляшенко
Новітні агротехнології, 25-26, 2020
2020
Класифікатор показників якості ботанічних таксонів, сорти яких проходять експертизу на придатність до поширення
ЗБ Києнко, ТМ Хоменко, ЛМ Присяжнюк, ІО Діхтяр, СГ Димитров, ...
Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2019
2019
Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму сільськогосподарських культур за допомогою SSR маркерів
ЛМ Присяжнюк, СО Ткачик, ЮВ Шитікова, ОВ Піскова, ІО Діхтяр, ...
Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2019
2019
Investigation of the impact of Lupinus angustifolius L. flour on the rheological properties of wheat flour dough
ЛМ Присяжнюк, СО Ляшенко, ІВ Смульська, ТМ Хоменко
Plant varieties studying and protection 15 (1), 80-92, 2019
2019
Вплив насіння люпину на хлібопекарські властивості пшеничного борошна
АП Іваницька, ОО Бадяка, СО Ляшенко, ЛМ Присяжнюк
Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур, 186-188, 2018
2018
Biochemical properties of new varieties of rape
ОІ Рудник-Іващенко, ОО Шовгун, AП Іваницька, НП Щербиніна, ...
Plant varieties studying and protection, 29-33, 2014
2014
БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВЫХ СОРТОВ РАПСА
ОИ Рудник-Иващенко, ОА Шовгун, АП Иваницкая, НП Щербинина, ...
Plant Varieties Studying and Protection, 2014
2014
Дослідження впливу овочевого пюре на якість заварних пряників
ОМ Кирпіченкова, ВІ Оболкіна, ОО Бадяка, СО Ляшенко
Хлібопекарська і кондитерська промисловістьУкраїни, 3-5, 2013
2013
Сравнительное исследование качественных показателей современных сортов и гибридов подсолнечника (Helianthus annuus L.) в сортоиспытании
ОО Шовгун, ВІ Ярешко, АП Іваницька, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб, ...
Plant Varieties Studying and Protection, 2009
2009
The results of the state variety examination of the soft winter wheat seeds quality (Triticum aestivum L.), which are included in to the State Register of plant varieties of …
ОО Шовгун, ВВ Шелепов, ВМ Лисікова, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб, ...
Plant varieties studying and protection, 100-105, 2008
2008
Дінаміка вмісту білка та числа падіння жита посівного озимого в розрізі грунтово-кліматичних зон в середньому за 2017-2019 рр.
СОЛ О.В. Топчій
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16