Підписатись
Світлана Ляшенко
Світлана Ляшенко
Український інститут експертизи сортів рослин
Підтверджена електронна адреса в sops.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The results of the state variety examination of the soft winter wheat seeds quality (Triticum aestivum L.), which are included in to the State Register of plant varieties of …
ОО Шовгун, ВВ Шелепов, ВМ Лисікова, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб, ...
Plant varieties studying and protection, 100-105, 2008
34*2008
Біохімічні властивості нових сортів ріпаку
ОІ Рудник- Іващенко, ОО Шовгун, НП Щербиніна, АП Іваницька, ...
сортовивчення, 29-33, 2014
52014
Результати державного сортовивчення якості зерна сортів пшениці м’якої озимої, занесених до державного реєстру сортів рослин України
ОО Шовгун, ВВ Шелепов, ВМ Лисікова, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб, ...
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2008
3*2008
Improving the quality of wheat bread by enriching teff flour
O Naumenko, I Нetmаn, V Chyzh, S Gunko, L Bal-Prylypko, M Bilko, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (11), 33-41, 2023
22023
Показники продуктивності нових сортів пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від факторів вирощування
ЛМ Присяжнюк, ТМ Хоменко, СО Ляшенко, СІ Мельник
Plant varieties studying and protection 18 (4), 273-282, 2022
2*2022
Comparative research of qualitative characteristics in nowadays varieties and hybrids of sunflower (Helianthus annuus L.) by plant varieties examination
ОО Шовгун, ВІ Ярешко, АП Іваницька, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб, ...
22009
Productivity and grain quality of winter triticale varieties (Triticosecale Wittmack el. Camus) under different soiland climatic growing conditions
AM Kyrylchuk, SO Liashenko, IV Bezprozvana, CL Chukhleb, ...
Plant Varieties Studying and Protection 19 (3), 168-180, 2023
1*2023
Порівняльне дослідження якісних показників сучасних сортів та гібридів соняшнику у сортовипробуванні
ОО Шовгун, ВІ Ярешко, АП Іваницька, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб, ...
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2010
12010
Застосування сучасних інформаційних технологій в АСУТП цукрового виробництва
СО Ляшенко, ОС Ляшенко, ІС Біляºва
Наукові праці національного університету харчових технологій.–Київ, НТУХТ, 60-62, 2009
12009
Результати державного сортовипробування якості зерна сортів пшениці м’якої ярої (Triticum aestivum), занесених до державного реєстру сортів рослин України
ОО Шовгун, ВВ Шелепов, ВМ Лисікова, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб, ...
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2008
12008
Variability of grain yield and quality of new varieties of winter rye
AM Kyrylchuk, SL Chukhlieb, IV Bezprozvana, SO Liashenko, TY Kulyk
XV International Scientific and Practical Conference "Scientific Horizon in …, 2024
2024
Оцінка адаптивної здатності сортів тритикале озимого в умовах Лісостепу та Полісся України
АМ Кирильчук, АП Іваницька, ІВ Безпрозвана, СЛ Чухлєб, СО Ляшенко
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 2024
2024
Урожайність та якість нових сортів жита озимого в умовах Лісостепу та Полісся України
АМ Кирильчук, СЛ Чухлєб, ІВ Безпрозвана, СО Ляшенко, ТЄ Кулик
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 2024
2024
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЙ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ
ВВ Поліщук, ДВ Коновалов, АП Іваницька, СО Ляшенко
Вісник Уманського національного університету садівництва, 20-26, 2023
2023
Залежність урожайності та вмісту білка в нових сортах тритикале озимого від погодних умов
АМ Кирильчук, СО Ляшенко, ІВ Безпрозвана, ТЄ Кулик, ОБ Орленко
100-річчя формування національних сортових рослинних ресурсів України, 46-47, 2023
2023
Перспективи вирощування ячменю в Україні
АМ Кирильчук, НП Щербиніна, СЛ Чухлєб, ІВ Безпрозвана, ...
Modern scientific technologies and solutions of scientists to create the …, 2023
2023
Якісні показники зерна сортів ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) в різних умовах вирощування
АМ Кирильчук, СЛ Чухлєб, НП Щербиніна, ІВ Безпрозвана, ...
Plant Varieties Studying and protection 19 (2), 110-117, 2023
2023
Динаміка вмісту білку і плівковості в сортах вівса посівного в середньому за 2018-2022 рр. в різних грунтово-кліматичних зонах України.
ТЄ Кулик, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб
Селекція, генетика та технологія вирощування сільськогосподарських культур, 70, 2023
2023
Динаміка вмісту білка в сортах тритикале озимого за 2018-2022 рр. в різних грунтово-кліматичних зонах України.
ТЄ Кулик, СО Ляшенко, СЛ Чухлєб
Селекція, генетика та технологія вирощування сільськогосподарських культур, 69, 2023
2023
Показники якості сорті жита посівного озимого в середньому за 2019-2021 рр. в різних ґрунтово-кліматичних зонах України
АП Іваницька, СО Ляшенко, ВД Шкляр
Селекція, генетика та технологія вирощування сільськогосподарських культур …, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20