Василий Ягупов V. Yagupov V. Yahupov
Василий Ягупов V. Yagupov V. Yahupov
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; National university of defense
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet-ua.science
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогіка: навч. посібник
ВВ Ягупов
К.: либідь 560, 67-77, 2002
16022002
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
В Ягупов, В Свистун
2442007
Військова психологія
В Ягупов
Тандем, 2004
1932004
Теорія і методика військового навчання: Монографія
ВВ Ягупов
К.: Тандем, 73, 2000
952000
Військова дидактика: Навчальний посібник
ВВ Ягупов
К.: ВПЦ «Київський університет, 2000
842000
Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема
ВВ Ягупов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 28-37, 2003
552003
Інформаційно-аналітична компетентність керівників ПТНЗ як основа моніторингу розвитку системи професійно-технічної освіти
ВВ Ягупов
Моніторинг розвитку професійно-технічної освіти: метод. реком./НО Величко …, 2011
382011
Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України
ВВ Ягупов
Ягупов Василь Васильович.− К 432, 2002
382002
Морально-психологічне забезпечення: курс лекцій
ВВ Ягупов
К.: Вид.-поліграф. центр “Київський університет, 2002
332002
Військова і соціальна психологія
ВВ Ягупов
Київський військовий інститут управління та зв’язку, 1998
33*1998
Військова і соціальна психологія : навч. посіб.
ВВ Ягупов
КВІУЗ, 1998
33*1998
Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності. Навч. посіб
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Центр навчальної літератури, 2006
292006
Pedahohika [Pedagogy]
VV Yahupov
Kyiv: Lybid, 2002
252002
Моделирование профессиональной компетентности выпускников профессиональных учебных заведений
ВВ Ягупов
Нові технології навчання : [зб. наук. пр. / гол. ред. Гребельник О.П.], 144-152, 2013
232013
Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoi osvity [Competent approach to the training of specialists in the system of higher education]
VV Yahupov, VI Svystun
Proceedings. Pedagogical, psychological sciences and social work 71, 3-8, 2007
222007
Ділові ігри в підготовці фахівців до управлінської діяльності:[навч.-метод. посіб.]
НМ Костриця, ВІ Свистун, ВВ Ягупов
К.: Наук.-метод. центр аграрн. освіти, 2005
212005
Суб’єктність як основна детермінанта неперервної професійної освіти людини
ВВ Ягупов
Проблеми освіти:[наук.-метод. зб./гол. ред. Зайчук ВО].–К.: Наук.-метод …, 2002
212002
Dynamics of the students’ physical fitness while studying at higher educational institutions
G Griban, V Yahupov, V Svystun, N Dovgan, E Yeromenko, Z Udych, ...
ESSA, 2020
202020
Професійний розвиток особистості фахівця: поняття, зміст та особливості
В Ягупов
202015
Методологічні основи розуміння та обґрунтування понять “компетентність” і “компетенція” щодо професійної підготовки майбутніх фахівців
ВВ Ягупов
Нові технології навчання : науково-методичний збірник 1 (Вип. 69), 23-29, 2011
202011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20