Світлана Володимирівна Мельниченко
Світлана Володимирівна Мельниченко
Київський національний торговельно-економічний університет,
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія
СВ Мельниченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 493, 13, 2008
226*2008
Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності
С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 131-143, 2010
462010
Інформаційні технології в управлінні суб′єктами туристичної діяльності
СВ Мельниченко
автореферат, 46, 2008
462008
Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
СВ Мельниченко
Вісник Запорізького національного університету, 6, 2010
452010
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
372006
Готельні мережі на ринку туристичних послуг України
СВ Мельниченко, ТВ Бурак
Вісник КНТЕУ, 5-15, 2014
292014
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
292004
Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні
СВ Мельниченко, АЮ Єременко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/melnychenko. htm, 2015
252015
Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные исследования
ЕС Агеева, ЕВ Аигина, АЮ Александрова, ИВ Андреева, ...
Советский спорт, 2008
252008
Маркетингова політика в готельному бізнесі: монографія
СВ Мельниченко, АВ Магалецький
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
232011
Управління бізнес-процесами в туризмі
С Мельниченко, К Шеєнкова
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
222015
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод, посіб
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
212005
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МГ Бойко
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
16*2010
Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних
А Мазаракі, Н Притульська, С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-13, 2011
152011
Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств
С Мельниченко, К Єсіпова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 35-47, 2010
152010
Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах
С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 24-33, 2012
142012
Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств
С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 68-74, 2007
142007
Основи рекламної діяльності в туризмі: навч. посіб.
НІ Ведмідь, СВ Мельниченко
К.: КНТЕУ, 2007
132007
Менеджмент підприємства туристичної індустрії
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
Київ, 2005
122005
Франчайзингові мережі туристичних підприємств
СВ Мельниченко, ТМ Ткачук
Вісник КНТЕУ, 2015
112015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20