Світлана Володимирівна Мельниченко
Світлана Володимирівна Мельниченко
Київський національний торговельно-економічний університет,
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія
СВ Мельниченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 493, 13, 2008
220*2008
Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
СВ Мельниченко
Вісник Запорізького національного університету, 6, 2010
442010
Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності
С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 131-143, 2010
442010
Інформаційні технології в управлінні суб′єктами туристичної діяльності
СВ Мельниченко
автореферат, 2008
442008
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
362006
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
282004
Готельні мережі на ринку туристичних послуг України
С Мельниченко, Т Бурак
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-15, 2014
272014
Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні
СВ Мельниченко, АЮ Єременко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/melnychenko. htm, 2015
262015
Маркетингова політика в готельному бізнесі: монографія
СВ Мельниченко, АВ Магалецький
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
232011
Управління бізнес-процесами в туризмі
С Мельниченко, К Шеєнкова
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
212015
Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные исследования
ЕС Агеева, ЕВ Аигина, АЮ Александрова, ИВ Андреева, ...
Советский спорт, 2008
212008
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
192005
Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах
С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 24-33, 2012
142012
Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств
С Мельниченко, К Єсіпова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 35-47, 2010
142010
Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств
С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 68-74, 2007
142007
Основи рекламної діяльності в туризмі: навч. посіб.
НІ Ведмідь, СВ Мельниченко
К.: КНТЕУ, 2007
122007
Health resort enterprises: between stagnation and modernization
СВ Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 57-67, 2013
11*2013
Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних
А Мазаракі, Н Притульська, С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-13, 2011
112011
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МГ Бойко
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
112010
Туристична галузь–суттєве джерело поповнення коштів державного бюджету
СВ Мельниченко
Фінанси України, 63-68, 2001
112001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20