Підписатись
Світлана Володимирівна Мельниченко
Світлана Володимирівна Мельниченко
Київський національний торговельно-економічний університет,
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія
СВ Мельниченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 493, 13, 2008
283*2008
Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
СВ Мельниченко
Вісник Запорізького національного університету 2 (6), 129-138, 2010
662010
Інформаційні технології в управлінні суб′єктами туристичної діяльності
СВ Мельниченко
автореферат, 46, 2008
622008
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 234, 2006
392006
Управління бізнес-процесами в туризмі
С Мельниченко, К Шеєнкова
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
372015
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
282004
Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные исследования
ЕС Агеева, ЕВ Аигина, АЮ Александрова, ИВ Андреева, ...
Советский спорт, 2008
272008
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод, посіб
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
272005
Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні
СВ Мельниченко, АЮ Єременко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/melnychenko. htm, 2015
262015
Готельні мережі на ринку туристичних послуг України
СВ Мельниченко, Т Бурак
Вісник КНТЕУ 3, 5-15, 2014
232014
Маркетингова політика в готельному бізнесі: монографія
СВ Мельниченко, АВ Магалецький
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
232011
Development of the tourism cluster
А Boiko, М., Bosovska, М., Vedmid, N., Melnychenko, S., Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management, 134-149, 2017
222017
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МГ Бойко
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
212010
Франчайзингові мережі туристичних підприємств
СВ Мельниченко, ТМ Ткачук
Вісник КНТЕУ, 2015
192015
Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних
А Мазаракі, Н Притульська, С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-13, 2011
162011
Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств
С Мельниченко, К Єсіпова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 35-47, 2010
162010
Туристична галузь–суттєве джерело поповнення коштів державного бюджету
СВ Мельниченко
Фінанси України, 63-68, 2001
152001
Health resort enterprises: between stagnation and modernization
СВ Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 57-67, 2013
14*2013
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг)
СВ Мазаракі, Анатолій Антонович, Мельниченко
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
14*2013
Брендинг у туристичному бізнесі: теоретичні аспекти
СВ Мельниченко, ОГ Авдан
Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку : монографія, 2012
142012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20