Юрій Сватко (Юрий Сватко, Yuriy Svatko)
Юрій Сватко (Юрий Сватко, Yuriy Svatko)
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Имя как Текст и Текст как Имя: лингвистические и лингвофилософские основания анализа: дис.… доктора филол. наук: 10.02. 01+ 10.02. 19
ЮИ Сватко
Философия языка: в границах и вне границ 2, 37-60, 1994
311994
Философия имени: в поисках новых пространств
ДИ Руденко, ЮИ Сватко, ЮС Степанов
" ОКО", 1993
181993
Типи інтелектуалів і культурно-історичні моделі інтелектуального життя (одна з можливих версій європейського досвіду осягання історії)
ЮІ Сватко
Українські інтелектуали: погляд із сьогодення.–К.: Дельта, 8-68, 2006
122006
Персnективи філософської освіти в Україні у світлі стратегічних завдань ЮНЕСКО в галузі філософії
Ю Сватко
112011
Європейський Світ Людини: його максими і конфлікти
ЮІ Сватко, С Європейський
Конфліктологічна експертиза: теорія і методика.–К.:[Т-во конфліктологів …, 2006
112006
Право на освіту в контексті глобальної кризи,«Цілей розвитку тисячоліття» і автономії університетів
Ю Сватко
92009
Предмет філософії як інструмент аналізу історико-філософської доби
Ю Святко
92005
Європа+»: на шляху до культури миру (нове тисячоліття і його виклики)
ЮІ Сватко
Україна–Європа: назустріч новому тисячоліттю (права людини, мир, демократія …, 1999
91999
Онтология интерпретации
ЮИ Сватко
Понимание как усмотрение и построение смыслов. Сб. научн. тр.±Тверь: ТГУ, 83.95, 1996
91996
Віртуальність. Час. Мова
Ю Сватко
82011
ВЕЛИКОЕ БЕЗ-РАЗЛИЧНОЕ (Введение в философию игры)
ЮИ Сватко
HERMENEUTICS IN RUSSIA 2 (3), 1998
81998
Текст–мир человека–культура»: в пространстве современного эйдизма
Ю Сватко
Философия языка: в границах и вне границ, 1994
81994
Кінець прекрасної епохи, або Час зміни картинки?
ЮІ Сватко
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 3-12, 2013
72013
Світ античного космосу і антична модель філософування: культурно-історичний та історико-філософський коментар
ЮІ Cватко
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 5-11, 2009
72009
Освіта у Світі Людини і глобальні виклики часу (освітня стратегія ЮНЕСКО та національні пріоритети України)
Ю Сватко
62005
Між іншим, і «цивілізація жесту»(кілька штрихів до розуміння латинського християнського Середньовіччя як окремого культурно-історичного типу)/ЮІ Сватко
ЮІ Сватко
Шмітт Ж.-К. Сенс жесту на середньовічному Заході.–Х.: Око, 5-117, 2002
62002
Онтоепістемологія конфлікту як складова конфліктологічної експертизи: індикатори, мова, рішення:(за лаштунками інформаційного маскараду)
Ю Сватко
52015
Конфлікт як предмет знання
ЮІ Сватко
Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота …, 2013
52013
Картина світу і освіта світу: коментар до програмного документа ЮНЕСКО Велика програма і--освіта на 2012–2013 рр.
ЮІ Cватко
Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота …, 2012
52012
Методологічні засади європейського філософування в аспекті софійного синтезу
Ю Сватко
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20