Володимир Трач
Володимир Трач
Львівський державний універистет фізичної культури, кафедра біохімії та гігієни
Verified email at ldufk.edu.ua
TitleCited byYear
Інформаційні та енергетичні аспекти аналізу складно-координаційних рухів стрільців
АО Лопатьєв, АП Власов, ВМ Трач
Теорія та методика фізичного виховання, 19-24, 2013
182013
Нелінійне деформування, стійкість і закритична поведінка анізотропних оболонок
ВА Баженов, МП Семенюк, ВМ Трач
К.: Каравела, 352, 2010
132010
Фізична підготовленість та оцінка функціонального стану юних футболістів у змагальному періоді
ШХЄ Свистун Ю. Д., Трач В. М., Чорнобай І. М.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2014
12*2014
Методика використання засобів фізичного виховання для корекції рухової функції глухих дітей молодшого шкільного віку
Х Гурінович, В Трач
92005
Флавиногенная активность природных штаммов дрожжей Pichia guilliermondii
ГМ Шавловский, ВП Жарова, ИФ Щелокова, ВМ Трач, АА Сибирный, ...
Прикл. биох. и микробиол 14 (5), 184-189, 1978
91978
Церебральний параліч та реабілітація його спастичних форм. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи …
ТВМ Воронін Д.М.
82008
Рухливі ігри для молодших школярів із затримкою психі чного розвитку: Навч.-метод. посіб
О Лесько, В Трач
Л.: ЛДІФК 135, 2005
62005
Изменение активности рибофлавинсинтетазы при различных уровнях флавиногенеза у некоторых видов дрожжей
ГМ Шавловский, ЕМ Логвиненко, ВМ Трач
Докл. АН СССР 203 (1), 241-244, 1972
61972
Об исследовании нелинейного поведения тонких оболочек шаговым методом
НП Семенюк, ВМ Трач, НБ Жукова
Прикл. механика.–2008.–44, 85-93, 2008
52008
Устойчивость цилиндрических оболочек из материала с одной плоскостью упругой симметрии при осевом сжатии и кручении
ВМ Трач
Прикладная механика 42 (8), 115-121, 2006
52006
Програма підготовки спеціалістівреабілітологів
АС Вовканич, ВМ Трач, ГВ Тупайло
Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: Зб. теорет. та метод. матеріалів …, 1995
51995
Оцінка фізичної працездатності глухих дітей 9-10 років
ТВМ Гурінович Х.Є., Грибовська І.Б.
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: ІІІ Міжнар …, 2003
42003
Симпато-адреналовий моніторинг за фізичною активністю спортсменів
СМГ Трач В.М.
Матеріали міжнародної конференції, присвяченої пам’яті проф. Шостаковської …, 2002
42002
Застосування комп’ютерної програми “Different” для розподілу студентів на різні типологічні підгрупи в залежності від рівня фізичного здоров’я
ІА Салук, ВМ Трач
Вид-во Чернігівського національного педагогічного університету ім. ТГ …, 2011
32011
До питання фізичного виховання учнів 5-9 класів з суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини
Р Тимочко-Волошин, В Трач, Ф Музика
22015
Керування рухами людини в спорті
АО Лопатьєв, ВМ Трач, К Бретц
Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті, 24-26, 2014
22014
Інформаційні аспекти складнокоординаційних рухів у стрілецьких видах спорту
А Власов, А Лопатьєв, В Трач, М Івашко, К Бретц
22013
Взаємозв’язок фізичної підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи юних футболістів 14-16 років
ЮД Свистун, ВМ Трач, ІМ Чорнобай, СВ Заліско
01 ПЕДАГОГІКА, 74, 2013
22013
Особливості харчування спортсменів
СО Полієвський, ЮД Свистун, ВМ Трач, ХЄ Шавель
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина, 356-360, 2011
22011
Вдосконалення функціональних можливостей лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки
О Бережанський, В Трач, В Бережанський
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20