Follow
Ірина Чеховська / Iryna Chekhovska
Ірина Чеховська / Iryna Chekhovska
завідувач кафедри приватного права Державного податкового університету
Verified email at dpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ІВ Чеховська, та ін.
К.: Знання України, 2008
391*2008
Економічна безпека: навч. посіб.
ЗС Варналій, ІВ Чеховська, та ін.
К.: Знання, 647 с., 2009
1702009
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, ІВ Чеховська, та ін.
К.: Міністерство фінансів України, 2011
65*2011
Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації
ІВ Чеховська
ТОВ „Друкарня „Рута”, 2013
482013
Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири (монографія) / за заг. ред. П.В. Пашка, Л.Л. Тарангул
ЛЛ Тарангул, АМ Соколовська, ІВ Чеховська, ВІ Коротун, СС Брехов, ...
Київ: ТОВ "Новий друк" Серія "Податкова та митна справа в Україні", 2015
42*2015
Податкова політика України : Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Мельника.
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, КІ Швабій, ІВ Чеховська, ...
К.: Знання України, 2010.–505 с, 656 с., 2011
29*2011
Державна матеріальна підтримка сімей в Україні: проблеми та напрями реформування
ІВ Чеховська
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, 342, 2012
26*2012
Адміністративно-правове забезпечення державної сімейної політики в Україні: дис.… доктора юридичних з наук, спец. 12.00. 07" Адміністративне право і процес; фінансове право …
ІВ Чеховська
Ірпінь, 2014
252014
Співвідношення соціальної і сімейної політики: деякі теоретичні і практичні аспекти
ІВ Чеховська
Право та управління, 465-474, 2011
192011
Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг
ІВ Чеховська
Вадима Гетьмана, 2006
192006
Соціальний захист одиноких матерів: аналіз основних положень законодавства
ІВ Чеховська
Міжнародний юридичний вісник: Актуальні проблеми сучасності (теорія та …, 2017
182017
Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України
ЛЛ Тарангул, та ін в тч Чеховська ІВ
Національний університет державної податкової служби України, 2012
18*2012
Медичне право України: навчальн. посіб.
ІВ Чеховська
Ірпінь: Університет ДФС України, 2020
17*2020
Euthanasia or palliative care: legal principles of the implementation in the context of the realization of human rights to life
OM Balynska, IV Chehovska, et al.
Wiadomości Lekarskie 72, 677-681, 2019
172019
Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем сучасної сімейної політики України
ІВ Чеховська
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2010
172010
Навчально-методичний посібник для фахівців, які впроваджують програми підготовки до подружнього життя
колектив авторів, в тч Чеховська ІВ
К.: Ліга-Прес,, 2014
16*2014
Правові підстави запровадження сімейного оподаткування в Україні
ІВ Чеховська
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2011
162011
Сурогатне материнство: теоретико-правові підходи до розуміння сутності
ІВ Чеховська
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та …, 2017
152017
Державна соціальна допомога сім’ям в Україні: аналіз правозастосовної практики
ІВ Чеховська
Університетські наукові записки, 255-261, 2011
142011
Світовий досвід сімейної політики
ІВ Чеховська
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2010
112010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20