Ірина Чеховська / I Chekhovska
Ірина Чеховська / I Chekhovska
завідувач кафедри УДФСУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nusta.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ІВ Чеховська, та ін.
К.: Знання України, 2008
315*2008
Економічна безпека: навч. посіб.
ЗС Варналій, ІВ Чеховська, та ін.
К.: Знання, 647 с., 2009
842009
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, ІВ Чеховська, та ін.
К.: Міністерство фінансів України, 2011
62*2011
Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації
ІВ Чеховська
ТОВ „Друкарня „Рута”, 2013
272013
Податкова політика України : Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Мельника.
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, КІ Швабій, ІВ Чеховська, ...
К.: Знання України, 2010.–505 с, 656 с., 2011
24*2011
Podatkova polityka Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy [Tax policy in Ukraine: state, problems and prospects]
PV Melnyk, LL Tarantul, ZS Varnalii
Kyiv: Znannia Ukrainy, 2008
222008
Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України
ЛЛ Тарангул, та ін в тч Чеховська ІВ
Національний університет державної податкової служби України, 2012
14*2012
Співвідношення соціальної і сімейної політики: деякі теоретичні і практичні аспекти
ІВ Чеховська
Право та управління, 465-474, 2011
142011
Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем сучасної сімейної політики України
ІВ Чеховська
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2010
132010
Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг
ІВ Чеховська
Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.–Київ., 2006
132006
Державна матеріальна підтримка сімей в Україні: проблеми та напрями реформування
ІВ Чеховська
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, 342, 2012
122012
Адміністративно-правове забезпечення державної сімейної політики в Україні: дис.… доктора юридичних з наук, спец. 12.00. 07" Адміністративне право і процес; фінансове право …
ІВ Чеховська
Ірпінь, 2014
112014
Правові підстави запровадження сімейного оподаткування в Україні
ІВ Чеховська
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2011
112011
Сурогатне материнство: теоретико-правові підходи до розуміння сутності
ІВ Чеховська
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та …, 2017
82017
Навчально-методичний посібник для фахівців, які впроваджують програми підготовки до подружнього життя
колектив авторів, в тч Чеховська ІВ
К.: Ліга-Прес,, 2014
8*2014
Світовий досвід сімейної політики
ІВ Чеховська
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2010
82010
Соціальний захист одиноких матерів: аналіз основних положень законодавства
ІВ Чеховська
Міжнародний юридичний вісник: Актуальні проблеми сучасності (теорія та …, 2017
72017
Державна соціальна допомога сім’ям в Україні: аналіз правозастосовної практики
ІВ Чеховська
Університетські наукові записки, 2011
72011
Податковий потенціал регіонів України: теорія, методологія, оцінка, практика: монографія/[за заг. ред. П. В Мельника]
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, та ін в тч Чеховська ІВ
Ірпінь: Національний університет ДПС України, 212, 2008
7*2008
Механізм адміністрування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб: переваги та проблемні аспекти реалізації
АМ Новицький, ІВ Чеховська
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 66-72, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20